UY TÍN KHẲNG ĐỊNH VẠN NIỀM TIN

Tin tức

Thông tin văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai 2023

24

Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai ở đâu? Khi thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai, thường có sự đề cập đến Văn phòng đăng ký đất đai, vậy tổ chức này có trách nhiệm và chức năng gì?  Hãy cùng Ngô Gia Group tìm hiểu chi tiết trong bài viết này nhé!

Tổng quan về Văn Phòng Đăng Ký Đất Đai 

Văn phòng đăng ký đất đai thuộc cơ quan nào?

Theo Điều 1 của Thông tư liên tịch 15/2015/TTLT BTNMT BNV BTC về vị trí và chức năng của Văn phòng đăng ký đất đai, nhiệm vụ và chức năng của Văn phòng đăng ký đất đai được quy định như sau:

Văn phòng đăng ký đất đai là một đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, có trách nhiệm thực hiện công tác đăng ký đất đai, nhà ở và các tài sản khác liên quan đến đất; đồng thời đảm nhận nhiệm vụ xây dựng, quản lý, cập nhật và điều chỉnh hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai theo một cách thống nhất; thực hiện việc thống kê và kiểm kê tình hình đất đai, cung cấp thông tin liên quan đến đất đai cho tổ chức và cá nhân theo những quy định của pháp luật.

Với tư cách là một pháp nhân, Văn phòng đăng ký đất đai có một con dấu riêng; đồng thời, được Nhà nước bố trí văn phòng, trang thiết bị làm việc và mở tài khoản theo quy định của luật pháp.

Văn phòng đăng ký đất đai
Văn phòng đăng ký đất đai

Cơ cấu tổ chức của văn phòng đăng ký đất đai theo quy định pháp luật

Dựa theo Điều 3 của Thông tư liên tịch 15/2015/TTLT BTNMT BNV BTC, cơ cấu tổ chức của văn phòng đăng ký đất đai được quy định như sau:

Lãnh đạo Văn phòng đăng ký đất đai

Văn phòng đăng ký đất đai có chức vụ Giám đốc và không vượt quá 02 Phó Giám đốc. Việc bổ nhiệm và miễn nhiệm Giám đốc cùng Phó Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện dưới sự điều chỉnh của luật pháp và sự phân cấp từ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (được gọi sau đây là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh), theo tiêu chuẩn chức danh được đề ra.

Cơ cấu tổ chức

 • Phòng Hành chính – Tổng hợp
 • Phòng Kế hoạch – Tài chính (Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định về việc thành lập phòng này cho Văn phòng đăng ký đất đai có 15 Chi nhánh trở lên)
 • Phòng Đăng ký và cấp giấy chứng nhận
 • Phòng Thông tin – Lưu trữ
 • Phòng Kỹ thuật địa chính

Trong đó:

 • Các Chi nhánh của Văn phòng đăng ký đất đai tại các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh là các đơn vị hạch toán thuộc; có con dấu riêng và được Nhà nước bố trí văn phòng, trang thiết bị làm việc theo luật pháp. Mỗi Chi nhánh có một Giám đốc, không quá 02 Phó Giám đốc và các đội ngũ chuyên môn. Số lượng Chi nhánh của Văn phòng đăng ký đất đai do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.
 • Giám đốc của Sở Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cùng cơ cấu tổ chức của Văn phòng đăng ký đất đai và các Chi nhánh trực thuộc Văn phòng đăng ký đất đai. Họ thực hiện việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng của Văn phòng đăng ký đất đai cùng Giám đốc và Phó Giám đốc của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai dưới sự điều chỉnh của luật pháp và sự phân cấp quản lý cán bộ từ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, tuân theo tiêu chuẩn chức danh đã quy định.
 • Số lượng cán bộ và nhân viên của Văn phòng đăng ký đất đai được giao dựa trên dự án vị trí công việc liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong biên chế tổng thể, số lượng người làm việc của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Nhiệm vụ và quyền hạn của văn phòng đăng ký đất đai
Nhiệm vụ và quyền hạn của văn phòng đăng ký đất đai

Nhiệm vụ và quyền hạn của văn phòng đăng ký đất đai

Theo Điều 2 của Thông tư liên tịch 15/2015/TTLT BTNMT BNV BTC, nhiệm vụ và quyền hạn của Văn phòng đăng ký đất đai bao gồm:

 • Thực hiện việc đăng ký đất được Nhà nước ủy quyền quản lý, đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác liên quan đến đất.
 • Thực hiện việc cấp lần đầu, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (gọi tắt là Giấy chứng nhận).
 • Thực hiện việc đăng ký biến động đối với đất được Nhà nước ủy quyền quản lý, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
 • Lập, chỉnh lý, cập nhật, lưu trữ và quản lý hồ sơ địa chính; tiếp nhận, quản lý việc sử dụng bản sao Giấy chứng nhận theo quy định luật pháp.
 • Cập nhật, chỉnh lý, đồng bộ hóa, khai thác dữ liệu đất đai; xây dựng, quản lý hệ thống thông tin đất đai theo quy định luật pháp.
 • Thực hiện việc thống kê, kiểm kê đất đai và tạo bản đồ hiện trạng sử dụng đất; điều chỉnh bản đồ địa chính; trích lục bản đồ địa chính.
 • Kiểm tra bản sao đo địa chính của thửa đất; kiểm tra, xác nhận sơ đồ nhà ở và tài sản khác liên quan đến đất do tổ chức, cá nhân cung cấp để phục vụ việc đăng ký và cấp Giấy chứng nhận theo quy định luật pháp.
 • Thực hiện việc đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác liên quan đến đất theo quy định luật pháp.
 • Cung cấp hồ sơ, bản đồ, thông tin, số liệu về đất đai, nhà ở và tài sản khác liên quan đến đất cho tổ chức và cá nhân theo quy định luật pháp.
 • Thực hiện việc thu phí, lệ phí theo quy định của luật pháp.
 • Thực hiện các dịch vụ dựa trên chức năng và nhiệm vụ phù hợp với năng lực theo quy định luật pháp.
 • Quản lý cán bộ, nhân viên, tài chính và tài sản thuộc Văn phòng đăng ký đất đai theo quy định luật pháp; tuân theo chế độ báo cáo theo quy định hiện hành và tình hình thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác được giao.

Thông tin Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai

Thông tin liên hệ Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai

Trang web Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai:

Hiện nay, để có hỗ trợ từ Văn phòng đăng ký đất đai Đồng Nai, bạn có thể truy cập trang web: https://stnmt.dongnai.gov.vn/

Địa chỉ Email Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai:

Để nhận hỗ trợ, bạn có thể gửi thư đến địa chỉ Email của Văn phòng đăng ký đất đai Đồng Nai: stnmt@dongnai.gov.vn

Thời gian làm việc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai:

Hiện nay, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai hoạt động theo thời gian sau:

 • Thứ Hai đến Thứ Sáu: từ 08:00 đến 16:30 (hoặc 17:00)
 • Thứ Bảy: từ 08:00 đến 11:30
 • Chủ Nhật: Nghỉ
Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai
Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai

Số điện thoại Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai là gì?

Khi cần giải quyết vấn đề liên quan đến đất đai, việc tìm nơi tin cậy để xử lý là khá quan trọng. Với nhu cầu mua bán đất và chỉnh sửa đất ngày càng tăng, việc biết số điện thoại và địa chỉ Văn phòng đăng ký đất đai Đồng Nai trở thành câu hỏi quan tâm của nhiều người, đặc biệt là tại thành phố Biên Hòa. Để nhận hỗ trợ và giải đáp thắc mắc, người dân có thể liên hệ theo số điện thoại 02513822989 của Văn phòng đăng ký đất đai Đồng Nai. Với đội ngũ cán bộ và chiến sĩ trực ban hoạt động 24/24, Văn phòng đăng ký đất đai Đồng Nai sẵn sàng hỗ trợ kịp thời cho người dân, tổ chức và cơ quan khi có vấn đề phát sinh.

Cấu trúc và nhiệm vụ của văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai

Cấu trúc tổ chức của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai bao gồm: Văn phòng Đăng ký cấp tỉnh, các phòng và đội chuyên môn, cùng với các Chi nhánh trực thuộc. Các Chi nhánh này được phân bổ theo phạm vi địa bàn (mỗi Chi nhánh quản lý một đơn vị hành chính cấp huyện), được thành lập dựa trên việc chuyển nguyên trạng từ các Văn phòng Đăng ký trực thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường của các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa. Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai bao gồm các Chi nhánh trực thuộc, đặt tại địa bàn các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa. Đây là các đơn vị sự nghiệp công lập, thực hiện những nhiệm vụ sau:

 • Tổ chức thực hiện việc đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác kết nối với đất; đồng thời thực hiện việc điều chỉnh thống nhất về sự biến đổi trong việc sử dụng đất.
 • Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính và quản lý hồ sơ địa chính theo những quy định của luật pháp.
 • Thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến việc quản lý và sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
 • Thực hiện công việc đo đạc lập bản đồ địa chính, đo vẽ hiện trạng nhà, các công trình xây dựng trên đất cùng với các loại bản đồ chuyên đề khác.

Hoạt động và địa điểm làm việc của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai

Văn phòng Đăng ký tỉnh Đồng Nai có tư cách pháp nhân, được sở hữu con dấu riêng, có trụ sở làm việc và tài khoản độc lập tại Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng. Văn phòng Đăng ký tỉnh thuộc loại hình đơn vị sự nghiệp có thu, được phân cấp dự toán cấp II. Đơn vị này hoạt động theo quy định của Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ, về quyền tự quản lý, tự chịu trách nhiệm về nhiệm vụ thực hiện, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Trụ sở làm việc của Văn phòng Đăng ký tỉnh Đồng Nai nằm trên đường Phạm Văn Khoai, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Các Chi nhánh của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai, được đặt tại địa bàn các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa (gọi chung là Chi nhánh Văn phòng Đăng ký tỉnh), đều là các đơn vị trực thuộc Văn phòng Đăng ký tỉnh. Chúng có tư cách hạch toán phụ thuộc, dưới sự quản lý và hướng dẫn toàn diện từ Văn phòng Đăng ký tỉnh. Tất cả các Chi nhánh đều có con dấu riêng và tài khoản tại kho bạc Nhà nước, tuân theo quy định của pháp luật.

Trụ sở làm việc của các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký tỉnh tiếp tục nằm tại địa điểm hiện tại của các Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa.

Danh sách văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai
Danh sách văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai

Danh sách địa chỉ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Đồng Nai.

Dưới đây là bảng danh sách các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Đồng Nai cùng với thông tin liên quan:

Chi nhánh VPĐK Đất đai Đồng Nai Số điện thoại chi nhánh VPĐK Đất đai Đồng Nai Địa chỉ chi nhánh VPĐK Đất đai Đồng Nai
Biên Hòa 0613825956 Số 225, Đường Võ Thị Sáu, Phường Thống Nhất, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai
Long Thành 0919078649 Đường Nguyễn Hữu Cảnh, khu Phước Hải, Thị trấn Long Thành, Huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
Nhơn Trạch 0618689239 Số 3, đường Nguyễn Kim Quy, Xã Phú Hội, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai
Trảng Bom 0613675736 Đường Nguyễn Hữu Cảnh, Khu Phố 3, Thị Trấn Trảng Bom, Huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
Thống Nhất 0613771015 Khu Trung Tâm hành chính huyện Thống Nhất, xã Xuân Thạnh, Huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
Xuân Lộc 0613740529 Số 1, đường Phan Bội Châu, Thị Trấn Gia Ray, Huyện Xuân Lộc, Tỉnh Đồng Nai
Cẩm Mỹ 02513822989 Khu hành chính huyện Cẩm Mỹ, Xã Long Giao, Huyện Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng Nai
Văn phòng đăng ký đất đai đóng vai trò quan trọng
Văn phòng đăng ký đất đai đóng vai trò quan trọng

Vì sao cần tìm hiểu về văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai?

Việc tìm hiểu về văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai (hoặc bất kỳ tỉnh/thành phố nào) là cực kỳ quan trọng vì nó liên quan đến việc hiểu rõ về quy trình và thủ tục liên quan đến giao dịch, chuyển nhượng, quản lý và sở hữu đất đai. Dưới đây là một số lý do tại sao việc này quan trọng:

 • Quyền sở hữu và giao dịch đất đai

Việc hiểu rõ về cách thức đăng ký đất đai sẽ giúp bạn biết ai là người sở hữu hợp pháp của một mảnh đất cụ thể và ai có quyền thực hiện các giao dịch như mua bán, cho thuê, thế chấp, tặng, và chuyển nhượng đất đai. Điều này giúp tránh rủi ro pháp lý và xác định rõ nguồn gốc của tài sản.

 • Tránh tranh chấp

Việc đăng ký đất đai theo đúng quy trình và pháp luật sẽ giúp tránh các vấn đề tranh chấp về quyền sở hữu sau này. Nếu không có hồ sơ đăng ký rõ ràng, có thể dẫn đến những tranh chấp phức tạp trong tương lai.

 • Bảo vệ quyền lợi

Hiểu rõ về thủ tục đăng ký giúp bảo vệ quyền lợi của bạn như người mua hoặc người sở hữu đất. Bạn sẽ biết được những giấy tờ cần kiểm tra, những quy định pháp lý cần tuân theo để đảm bảo rằng mọi giao dịch đều diễn ra theo đúng quy định.

 • Tài sản và đầu tư

Đất đai thường là tài sản lớn và có giá trị. Việc đảm bảo quyền sở hữu hợp pháp sẽ đảm bảo tính hợp lệ của đầu tư của bạn và giúp tối đa hóa giá trị của tài sản.

 • Pháp luật và tuân thủ

Hiểu rõ về quy trình đăng ký đất đai là tuân thủ pháp luật. Việc thực hiện đúng quy trình không chỉ bảo vệ bạn mà còn đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong các giao dịch đất đai.

 • Hỗ trợ vay vốn

Trong trường hợp bạn cần vay vốn dựa trên tài sản đất đai, việc có hồ sơ đăng ký đất đai hợp lệ sẽ giúp dễ dàng thực hiện các thủ tục vay vốn từ các ngân hàng hoặc tổ chức tài chính.

Việc tìm hiểu về văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai hoặc bất kỳ nơi nào khác là một phần quan trọng trong quá trình thụ động và chủ động bảo vệ quyền lợi, đầu tư, và tham gia vào các giao dịch liên quan đến đất đai. Hy vọng rằng những thông tin mà Ngô Gia Group đã cung cấp về Văn phòng đăng ký đất đai Đồng Nai đã mang lại giá trị cho quý khách hàng . Đối với mọi vấn đề liên quan đến đất đai tại khu vực tỉnh Đồng Naihãy liên hệ trực tiếp với cơ quan đăng ký đất để được giải quyết nhanh chóng và kịp thời.

admin

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN NGÔ GIA GROUP
Trụ sở chính: Số 28, đường 35, ấp Tân Bắc, xã Bình Minh, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai
Chi nhánh 2: 178, đường 111, khu dân cư Khang Điền, phường Phước Long B, TP. Thủ Đức, TP. HCM
Chi nhánh 3: 457 đường Man Thiện, phường Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức, TP. HCM

Website: https://ngogiagroup.com.vn/
Fanpage: https://www.facebook.com/tapdoanngogiagroup
Hotline: 19003482

Tin Liên Quan