UY TÍN KHẲNG ĐỊNH VẠN NIỀM TIN

Tin tức

Thủ tục giao đất, cho thuê đất không qua đấu giá

27

Việc giao đất, cho thuê đất là một vấn đề quan trọng thu hút sự quan tâm của nhiều cá nhân và tổ chức. Theo quy định của pháp luật, thủ tục giao đất, cho thuê đất có thể được thực hiện qua hình thức đấu giá hoặc không qua đấu giá. Bài viết này, Ngô Gia Group sẽ giải đáp chi tiết về thủ tục giao đất cho thuê đất không qua đấu giá, giúp  khách hàng nắm rõ các bước cần thiết để thực hiện thành công quy trình này.

Thủ tục giao đất cho thuê đất không qua đấu giá
Thủ tục giao đất cho thuê đất không qua đấu giá

Những trường hợp giao đất không thông qua đấu giá?

Theo quy định của Điều 118 Luật Đất đai 2013, các trường hợp mà quyền sử dụng đất không cần thông qua đấu giá khi Nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất bao gồm:

1)Giao đất mà không yêu cầu thanh toán tiền sử dụng đất (theo quy định tại Điều 54 Luật Đất đai 2013).

2) Sử dụng đất được miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, như được quy định tại Điều 110 Luật Đất đai 2013. Các trường hợp này bao gồm:

 • Sử dụng đất cho mục đích sản xuất, kinh doanh trong các lĩnh vực được ưu đãi đầu tư hoặc trên các địa bàn được ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, ngoại trừ dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại.
 • Sử dụng đất để thực hiện các chính sách nhà ở, đất ở đối với các đối tượng như người có công với cách mạng, hộ gia đình nghèo; hộ gia đình, cá nhân thuộc dân tộc thiểu số ở các vùng kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, vùng hải đảo; đất ở cho người phải di dời khi Nhà nước thu hồi đất do có nguy cơ đe dọa tính mạng con người.
 • Sử dụng đất cho mục đích sản xuất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân thuộc dân tộc thiểu số.
 • Sử dụng đất để xây dựng các công trình sự nghiệp của các tổ chức công lập.
 • Sử dụng đất để xây dựng cơ sở hạ tầng cảng hàng không, sân bay; xây dựng các cơ sở, công trình phục vụ dịch vụ hàng không.
 • Sử dụng đất làm mặt bằng xây dựng trụ sở, sân phơi, nhà kho; xây dựng các cơ sở dịch vụ trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, sản xuất muối đối với hợp tác xã nông nghiệp.
 • Các trường hợp khác theo quy định của Chính phủ.

3) Sử dụng đất theo quy định của Điều 56 Luật Đất đai, tại các điểm b, g, cụ thể:

 • Hộ gia đình và cá nhân có nhu cầu tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp vượt hạn mức được giao.
 • Tổ chức nước ngoài sử dụng đất để xây dựng trụ sở làm việc.
 • Nhà nước cho thuê đất và thu tiền thuê đất hàng năm cho đơn vị vũ trang nhân dân thực hiện các hoạt động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối, đồng thời kết hợp với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

4) Khai thác đất cho mục đích hoạt động khoáng sản.

5) Sử dụng đất để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nhà ở tái định cư, nhà ở xã hội và nhà ở công vụ.

6) Giao đất ở cho cán bộ, công chức, viên chức chuyển nơi công tác theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

7) Giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại xã mà chưa có đất ở và chưa được Nhà nước giao đất.

8) Giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại thị trấn thuộc vùng kinh tế – xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn mà chưa có đất ở và chưa được Nhà nước giao đất.

9) Các trường hợp khác được quyết định bởi Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tục xin giao đất cho thuê đất không thông qua đấu giá
Hướng dẫn trình tự thủ tục xin giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá

Thủ tục giao đất cho thuê đất không qua đấu giá

Hồ sơ giao đất cho thuê đất không thông qua đấu giá

Theo khoản 1 Điều 4 của Thông tư 30/2014/TT-BTNMT, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 11/2022/TT-BTNMT, người xin giao đất hoặc thuê đất cần nộp một bộ hồ sơ gồm Đơn xin giao đất hoặc cho thuê đất.

Theo quy định của Điều 3 Thông tư 30 năm 2014, trong trường hợp giao đất hoặc cho thuê đất thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, người xin giao đất hoặc thuê đất cần chuẩn bị các tài liệu sau:

 • Đơn xin giao đất hoặc cho thuê đất;
 • Bản sao của giấy chứng nhận đầu tư hoặc văn bản chấp thuận đầu tư kèm theo bản thuyết minh về dự án đầu tư.
 • Văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất, thẩm định điều kiện giao đất hoặc cho thuê đất đã được lập khi cấp giấy chứng nhận đầu tư hoặc thẩm định dự án đầu tư hoặc xét duyệt dự án.
 • Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất.

Đối với dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt, không cấp giấy chứng nhận đầu tư, không lập dự án đầu tư xây dựng công trình, hồ sơ bao gồm:

 • Đơn xin giao đất hoặc cho thuê đất;
 • Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất.
 • Bản sao bản thuyết minh dự án đầu tư đối với dự án không trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt và không cấp giấy chứng nhận đầu tư.
 • Bản sao báo cáo kinh tế – kỹ thuật đối với trường hợp không lập dự án đầu tư xây dựng công trình.

Trong trường hợp xin giao đất cho cơ sở tôn giáo, cần có báo cáo kinh tế – kỹ thuật xây dựng công trình tôn giáo.

Trình tự thủ tục giao đất cho thuê đất không qua đấu giá

Dựa trên quy định tại khoản 3 của Điều 68 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, thủ tục giao đất hoặc cho thuê đất mà không thông qua đấu giá được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ

Hồ sơ được nộp tại Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện tại địa phương có đất.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

Trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận sẽ thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh trong thời gian không quá 03 ngày làm việc.

Bước 3: Giải quyết yêu cầu

Phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện các công việc sau:

 • Hướng dẫn người xin giao đất hoặc thuê đất thực hiện nghĩa vụ tài chính;
 • Trình UBND cấp huyện quyết định giao đất hoặc cho thuê đất, ký hợp đồng thuê đất nếu áp dụng;
 • Trình UBND cấp huyện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
 • Chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

Lưu ý: Người được giao đất hoặc thuê đất cần nộp tiền sử dụng đất hoặc thuê đất.

Bước 4: Trả kết quả

Kết quả thực hiện thủ tục bao gồm:

 • Quyết định giao đất hoặc cho thuê đất (nếu áp dụng);
 • Hợp đồng thuê đất (nếu áp dụng).
 • Sau khi có quyết định, Phòng Tài nguyên và Môi trường sẽ tổ chức giao đất và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được giao đất hoặc thuê đất.

Thời hạn giải quyết

 • Không quá 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ (không tính thời gian giải phóng mặt bằng hoặc thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất).
 • Không quá 30 ngày đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn.

Kết luận: Thủ tục giao đất hoặc cho thuê đất không thông qua đấu giá yêu cầu hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại Phòng Tài nguyên và Môi trường, nộp tiền sử dụng đất hoặc thuê đất và chờ kết quả.

Như vậy, bài viết đã cung cấp những thông tin chi tiết về thủ tục giao đất, cho thuê đất không qua đấu giá. Hy vọng với những giải đáp trên đã giúp khách hàng nắm rõ các bước cần thiết để thực hiện thành công quy trình này. Thường xuyên truy cập website hoặc fanpage Ngô Gia Group để cập những thông tin thị trường, kiến thức bất động sản mới nhất nhé! 

admin

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN NGÔ GIA GROUP
Trụ sở chính: Số 28, đường 35, ấp Tân Bắc, xã Bình Minh, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai
Chi nhánh 2: 178, đường 111, khu dân cư Khang Điền, phường Phước Long B, TP. Thủ Đức, TP. HCM
Chi nhánh 3: 457 đường Man Thiện, phường Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức, TP. HCM

Website: https://ngogiagroup.com.vn/
Fanpage: https://www.facebook.com/tapdoanngogiagroup
Hotline: 19003482

Tin Liên Quan