UY TÍN KHẲNG ĐỊNH VẠN NIỀM TIN

Tin tức

Những Điểm Mới Của Dự Thảo Luật Đất Đai 2023

07

Hiện nay, sự thay đổi không ngừng của thế giới đòi hỏi chúng ta phải liên tục cập nhật và điều chỉnh các khung pháp luật quan trọng để đảm bảo sự phù hợp và hiệu quả. Trong ngữ cảnh đó, những điểm mới của dự thảo Luật Đất đai 2023 sửa đổi với nhiều ưu điểm đầy hứa hẹn, đánh dấu sự thay đổi so với tập hợp quy định sẵn có trong Luật đất đai đang hiện hành. 

Những thay đổi này không chỉ là việc “đổi mới”, mà còn thể hiện tinh thần “đổi định” trong việc xác định lại hướng đi của lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai. Chúng mang trong mình hứa hẹn về việc loại bỏ những hạn chế, tháo gỡ những khó khăn trong quá trình áp dụng và thúc đẩy một môi trường đất đai bền vững, phát triển thịnh vượng cho tương lai. Hãy cùng Ngô Gia Group điểm qua những điểm mới trong dự thảo lần này nhé!

Những điểm mới của Dự Thảo Luật Đất Đai sửa đổi
Dự Thảo Luật Đất Đai sửa đổi năm 2023

Tại sao Nhà nước đề xuất Dự thảo Luật đất đai sửa đổi 2023?

Dự thảo luật là phiên bản nháp của một dự luật được soạn thảo và chuẩn bị bởi các cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có thẩm quyền trình dự án luật. Dự thảo này tuân thủ các giai đoạn trong quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật một cách rất chặt chẽ, được quy định bởi pháp luật, nhằm trình Quốc hội xem xét, quyết định việc thông qua và ban hành. Thường khi Nhà nước quyết định sửa đổi, bổ sung một luật nào đó, họ sẽ đề xuất Dự thảo luật mà họ đã soạn thảo.

Dự thảo Luật đất đai 2023 đề cập đến việc điều chỉnh, thay đổi các quy định hiện hành trong Luật đất đai (Luật đất đai 2013). Trong bối cảnh nền kinh tế và xã hội ngày càng phát triển mạnh mẽ như hiện nay, nhu cầu sử dụng đất của người dân cũng thay đổi. Do đó, công tác quản lý của Nhà nước về đất đai cần điều chỉnh để đảm bảo tính phù hợp nhất trong việc sử dụng và quản lý đất đai.

Nhà nước đề xuất Dự thảo Luật đất đai sửa đổi 2023 với những lý do cơ bản sau:

  • Luật đất đai hiện tại không đáp ứng đầy đủ việc điều chỉnh cho các hoạt động, quy định và xử lý trong việc sử dụng và quản lý đất đai. Do đó, việc thay đổi là cần thiết để tạo ra sự phù hợp.
  • Dự thảo luật đất đai là kết quả của việc cơ quan có thẩm quyền lập dự án, đưa ra những điều khoản thay đổi. Đương nhiên, những dự án này được xây dựng dựa trên việc tìm hiểu, tham khảo ý kiến của cộng đồng và xem xét khả thi trong việc sử dụng và quản lý đất đai.

Chính vì những lý do cơ bản trên, Nhà nước đã đề xuất các điều chỉnh về các quy định và chế tài liên quan đến Luật đất đai. Đây là cơ sở cho việc ra đời của Dự thảo Luật đất đai sửa đổi 2023.

Những điểm mới của dự thảo Luật Đất Đai sửa đổi 2023 l
Những điểm mới của dự thảo Luật Đất Đai sửa đổi 2023 là gì?

Những điểm mới của dự thảo Luật Đất 2023

Thực hiện chỉ đạo của Nghị quyết 170/NQ-CP ngày 31/12/2022 liên quan đến việc thu thập ý kiến của nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), ta có những gợi ý mới được nêu ra trong dự thảo này như sau:

Tăng cường đổi mới và tối ưu hóa chất lượng quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất

Việc cải cách và nâng cao chất lượng của các quy hoạch quốc gia cũng như quy hoạch liên quan đến sử dụng đất và các lĩnh vực có liên quan đến đất cần được thực hiện một cách phù hợp, thống nhất và đồng bộ. Điều này đảm bảo rằng các kế hoạch này không chỉ phù hợp với nhau mà còn tác động tích cực lẫn nhau để thúc đẩy quá trình phát triển.

Các quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất sẽ được lập tại các cấp: quốc gia, tỉnh và huyện, nhằm đáp ứng các yêu cầu của Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội nhanh, bền vững; đồng thời đảm bảo an ninh quốc phòng và bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Các nội dung trong quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất cũng đã được chỉ định cụ thể, bao gồm việc phân chia không gian sử dụng đất thành ba khu vực chính: khu vực quản lý nghiêm ngặt, khu vực hạn chế và khu vực được chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Đồng thời, quy hoạch cũng kết hợp giữa chỉ tiêu sử dụng đất và việc sắp xếp không gian sử dụng đất, xác định vị trí, biên giới và diện tích cần thu hồi đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho từng thửa đất cụ thể tại cấp huyện.

Tối ưu hóa các quy định về việc giao đất, cho thuê đất và chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Cần tối ưu hóa các quy định liên quan đến quyền của người dân tham gia đấu giá quyền sử dụng đất và tham gia đấu thầu các dự án liên quan đến sử dụng đất. Cũng cần quy định rõ các trường hợp mà Nhà nước có thể giao đất hoặc cho thuê đất mà không thông qua việc đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có liên quan đến sử dụng đất, theo quy định của pháp luật.

Cần có các quy định cụ thể về việc giao đất và cho thuê đất mà không cần thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, cũng như quy định việc thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê, bao gồm các trường hợp như đầu tư sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, xây dựng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao. Đồng thời, cần xác định rõ điều kiện và hạn mức sử dụng đất đối với các tổ chức tôn giáo, đảm bảo rằng việc sử dụng đất của họ phù hợp với nguồn đất hiện có trong địa phương.

Điều chỉnh và bổ sung các quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất

Cần điều chỉnh và bổ sung thêm các quy định chi tiết về thẩm quyền, mục đích, phạm vi và điều kiện thu hồi đất để đảm bảo rằng quá trình này thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia và công cộng. Cũng cần hoàn thiện các quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất liên quan đến mục đích quốc phòng, an ninh cũng như vì lợi ích quốc gia và công cộng.

Cần quy định cụ thể việc khai thác quỹ đất phụ cận một cách hiệu quả để sử dụng nguồn lực đất đai cho mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội. Cần xây dựng cơ chế cho việc góp quyền sử dụng đất, điều chỉnh đất và quản lý lại không gian đô thị và khu dân cư nông thôn.

Những điểm mới của dự thảo Luật Đất Đai 2023
Điều chỉnh quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất

Cải thiện cơ chế xác định giá đất dựa trên nguyên tắc thị trường

Cần đề xuất các cải tiến để cơ chế xác định giá đất dựa trên nguyên tắc thị trường hoạt động tốt hành hơn. Cần tạo ra các cơ chế kiểm tra và giám sát từ cấp Trung ương và Hội đồng nhân dân để đảm bảo quá trình xây dựng bảng giá đất được thực hiện một cách minh bạch và đáng tin cậy.

Cần thực hiện việc công khai giá đất và giao dịch đất thông qua các sàn giao dịch cho các dự án liên quan đến khu dân cư, khu đô thị và nhà ở thương mại. Điều này giúp tạo ra môi trường giao dịch công bằng và minh bạch trong lĩnh vực bất động sản.

Thực hiện thuế cao hơn đối với người sử dụng đất lớn, đầu cơ đất và tình trạng bỏ đất hoang

Cần thực hiện các biện pháp để đảm bảo hài hòa giữa lợi ích của Nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư trong lĩnh vực đất đai. Điều này có thể bao gồm việc áp đặt thuế cao hơn đối với người sử dụng đất có diện tích lớn, người đầu cơ đất, người chậm sử dụng đất hoặc để đất bỏ hoang. Cùng lúc, cần xây dựng các chính sách ưu đãi hợp lý như miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cho các lĩnh vực và địa bàn được ưu đãi đầu tư cũng như các đối tượng được ưu tiên chính sách.

Tối ưu hóa các quy định liên quan đến thị trường bất động sản

Cần tập trung vào việc tối ưu hóa các quy định liên quan đến thị trường bất động sản, trong đó có thị trường quyền sử dụng đất. Điều này có thể bao gồm việc thúc đẩy thương mại hóa quyền sử dụng đất và xây dựng hệ thống thông tin thị trường bất động sản liên kết với thông tin về đất đai. Cần có chính sách khuyến khích phát triển thị trường quyền sử dụng đất, đặc biệt là thị trường cho thuê đất nông nghiệp. Đồng thời, cần tối ưu hóa các cơ chế điều tiết của Nhà nước để đảm bảo phát triển bền vững, an toàn và hiệu quả cho thị trường bất động sản.

Mở rộng phạm vi sử dụng đất nông nghiệp

Cần thúc đẩy việc mở rộng phạm vi và hạn mức cho phép chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp, đồng thời xác định các quy định để người sử dụng đất nông nghiệp có thể chuyển đổi mục đích sản xuất cây trồng và vật nuôi, từ đó tăng cường hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp theo quy hoạch. Cần cải thiện quản lý chất lượng đất và khắc phục tình trạng thoái hóa, suy giảm chất lượng đất. Cần quy định rõ việc cho thuê đất nông nghiệp bởi các ngân hàng. Cần có các quy định để quản lý và sử dụng hiệu quả đất đai có nguồn gốc nông, lâm trường và giải quyết vấn đề đất ở và đất sản xuất cho cộng đồng dân tộc.

Chi tiết hóa quản lý và sử dụng đất đa mục đích

Cần quy định chi tiết về cách quản lý và sử dụng đất đa mục đích, bao gồm kết hợp đất ở với hoạt động thương mại, dịch vụ; đất nông nghiệp kết hợp với hoạt động thương mại, dịch vụ; đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động kinh tế; đất dự án du lịch có yếu tố tâm linh; đất dành cho xây dựng công trình trên không, công trình ngầm, đất hình thành từ hoạt động lấn biển.

Tăng cường cải cách hành chính và chuyển đổi số trong quản lý và sử dụng đất

Cần tăng cường quá trình cải cách hành chính và chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý và sử dụng đất. Điều này bao gồm việc tạo ra các cơ chế để quản lý, vận hành, kết nối và chia sẻ thông tin từ cấp Trung ương đến địa phương một cách hiệu quả. Đồng thời, cần tiếp tục đẩy mạnh quá trình phân cấp, phân quyền đồng thời với việc kiểm soát và giám sát quyền lực. Điều này giúp đảm bảo quản lý và sử dụng đất được thực hiện một cách linh hoạt và hiệu quả.

Tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại liên quan đến đất đai

Cần tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra và giám sát để đảm bảo việc tuân thủ quy định liên quan đến đất đai. Điều này cũng bao gồm việc giải quyết các vấn đề liên quan đến tranh chấp, khiếu nại và tố cáo có liên quan đến đất đai. Điều này đảm bảo rằng quy định về quản lý và sử dụng đất được thực thi một cách hiệu quả và công bằng.

Những điểm trên thể hiện những cải cách và điều chỉnh quan trọng trong lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai. Điều này nhằm mục tiêu đảm bảo rằng nguồn tài nguyên quý báu này được sử dụng một cách bền vững và hiệu quả, đồng thời đáp ứng được các yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường.

Ý nghĩa của những điểm mới của dự thảo Luật Đất đai 2023
Ý nghĩa của những điểm mới của dự thảo Luật Đất đai 2023

Ý nghĩa của những điểm mới của dự thảo Luật Đất đai 2023

Có thể dễ dàng nhận thấy rằng, những điểm mới được đề xuất trong dự thảo Luật Đất đai sửa đổi năm 2023 đại diện cho sự điều chỉnh so với những quy định hiện tại của Luật Đất đai. Điều này cụ thể thể hiện tính chất của việc sửa đổi và bổ sung những khía cạnh hạn chế mà quy tắc hiện hành còn tồn tại.

Các điểm mới trong dự thảo Luật Đất đai sửa đổi 2023 đóng góp vào việc giúp người dân hiểu rõ những điểm cơ bản nhất của sự sửa đổi mà Nhà nước đang mục tiêu đạt được. Điều này lại tạo cơ hội cho người dân góp ý, đóng góp để làm cho Luật mới trở nên hoàn thiện hơn, đồng thời đảm bảo tính toàn diện.

Những điểm mới được trình bày trong dự thảo Luật Đất đai sửa đổi năm 2023 hỗ trợ việc đánh giá khả năng áp dụng thực tế của chúng, xem xét liệu chúng có thể duy trì sự hoạt động liên quan đến đất đai hay không. Chúng cũng được thiết kế để hạn chế những khía cạnh tiêu cực và sai phạm trong việc sử dụng và quản lý đất đai.

Việc thay đổi Luật Đất đai thông qua các điểm mới trong dự thảo cung cấp một cái nhìn tổng quan về hướng đi mới của cơ quan Nhà nước liên quan đến lĩnh vực này. Điều này tạo ra môi trường tương tác chặt chẽ hơn giữa người dân và cơ quan có thẩm quyền, cho phép dự án sửa đổi Luật Đất đai được thông qua và được chấp thuận bởi cộng đồng. Từ đó, việc áp dụng thực tế có thể đạt được chất lượng tốt nhất và hiệu quả cao nhất.

Trên đây là những điểm mới của dự thảo Luật Đất Đai 2023 được Ngô Gia Group cập nhật mới nhất, hy vọng sẽ mang lại thông tin hữu ích cho bạn đọc. Những quy định này chắc chắn sẽ tạo ra những bước tiến quan trọng trong việc đảm bảo quản lý và sử dụng đất đai được thực hiện một cách hiệu quả, bền vững và có lợi cho cả xã hội và môi trường.

admin

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN NGÔ GIA GROUP
Trụ sở chính: Số 28, đường 35, ấp Tân Bắc, xã Bình Minh, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai
Chi nhánh 2: 178, đường 111, khu dân cư Khang Điền, phường Phước Long B, TP. Thủ Đức, TP. HCM
Chi nhánh 3: 457 đường Man Thiện, phường Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức, TP. HCM

Website: https://ngogiagroup.com.vn/
Fanpage: https://www.facebook.com/tapdoanngogiagroup
Hotline: 19003482

Tin Liên Quan