UY TÍN KHẲNG ĐỊNH VẠN NIỀM TIN

Tin tức

[Cập nhật] Bảng giá đất Đồng Nai 2020 – 2024 mới nhất

08

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 56/2022/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất Đồng Nai trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 – 2024. Mức giá cao nhất của đất ở tại đô thị được ghi nhận 40 triệu đồng/m2. Cùng Ngô Gia Group cập nhật chi tiết trong bài viết này nhé!

Bảng giá đất Đồng Nai 2020-2024 được áp dụng trong trường hợp nào?

Dựa trên nguyên tắc và phương pháp xác định giá đất cùng với khung giá đất, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đang thực hiện công việc xây dựng và trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua bảng giá đất trước khi chính thức áp dụng. Bảng giá đất được tạo mới theo chu kỳ 05 năm một lần và công bố công khai vào ngày 01 tháng 01 của năm đầu kỳ.

Bảng giá đất Đồng Nai được tạo theo chu kỳ 5 năm/lần
Bảng giá đất Đồng Nai được tạo theo chu kỳ 5 năm/lần

Theo quy định tại Điều 114 Luật Đất đai 2013, Bảng giá đất đóng vai trò quan trọng trong các tình huống sau:

 • Tính toán tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình và cá nhân trong phạm vi diện tích hạn mức; cũng như cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở, cho phần diện tích trong hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình và cá nhân.
 • Tính thuế sử dụng đất.
 • Tính phí và lệ phí liên quan đến quản lý và sử dụng đất đai.
 • Tính toán tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.
 • Tính toán tiền bồi thường cho Nhà nước trong trường hợp gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai.
 • Tính giá trị quyền sử dụng đất để trả lại cho Nhà nước đối với trường hợp người dùng tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước, bao gồm đất Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, đất có quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất, đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho toàn bộ thời kỳ thuê.

Đồng Nai điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất giai đoạn 2020 – 2024

Bởi sự biến động mạnh mẽ của giá đất trên thị trường, so với những giá đất được quy định trước đó, bảng giá đất giai đoạn 2015-2019 đã không còn phản ánh thực tế, và việc điều chỉnh là hoàn toàn cần thiết. Tại kỳ họp vào ngày 30/12, các đại biểu của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã xem xét và thông qua Nghị quyết về bảng giá đất tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2020-2024, đồng thời điều chỉnh giá đất tại các khu vực khác nhau trên lãnh thổ tỉnh.

Điều chỉnh bổ sung giá đất Đồng Nai 2020-2024
Điều chỉnh bổ sung giá đất Đồng Nai 2020-2024

Bảng giá đất Đồng Nai giai đoạn 2020 – 2024 đã được UBND tỉnh thông qua và ban hành tại Quyết định số 49/2019/QĐ-UBND. Thông qua nghị quyết này, bắt đầu từ ngày 1/1/2020, nhấn mạnh sự cần thiết của việc thực hiện thẩm định giá nhà đất trước khi thực hiện các quyết định liên quan như mua bán, chuyển nhượng hay đầu tư, nhằm đảm bảo tính minh bạch và chính xác trong các giao dịch.

Tuy nhiên, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 56/2022/QĐ-UBND (Quyết định 56) về việc điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 – 2024. Theo quyết định mới này, bảng giá đất đã được cập nhật và quy định rõ từng loại đất cũng như nguyên tắc để xác định giá đất tại từng khu vực và vị trí theo hướng dẫn của Luật Đất đai năm 2013.

Quyết định số 56, vừa được thông qua, cụ thể hóa việc chia đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp thành hai loại: đất ở đô thị và đất ở nông thôn, mỗi loại lại được phân thành bốn vị trí khác nhau. Đối với đất nông nghiệp, giá cụ thể sẽ thay đổi tùy theo từng loại đất và vị trí tương ứng.

Chi tiết hơn, giá đất trồng lúa và trồng cây hàng năm khác nhau sẽ có mức giá cao nhất là 450.000 đồng/m2; đất trồng cây lâu năm có mức giá 450.000 đồng/m2; đất rừng sản xuất giá 290.000 đồng/m2; đất nuôi trồng thuỷ sản giá 290.000 đồng/m2.

Đối với đất phi nông nghiệp, giá cả cũng thay đổi tùy từng loại đất: Đất ở tại đô thị cao nhất là 40.000.000 đồng/m2; đất ở tại nông thôn cao nhất 9.000.000 đồng/m2; đất thương mại – dịch vụ tại đô thị cao nhất 28.000.000 đồng/m2, tại nông thôn cao nhất 6.300.000 đồng/m2.

Các loại đất phi nông nghiệp, không phải là đất thương mại – dịch vụ, có mức giá cao nhất lần lượt là 24.000.000 đồng/m2 (đô thị) và 5.400.000 đồng/m2 (nông thôn); còn đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp, mức giá là 3.900.000 đồng/m2.

So với bảng giá đất ban hành năm 2019, quy định mới về giá đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai không có thay đổi đáng kể. Một số điều chỉnh đã được thực hiện, tập trung vào việc tăng giá đất tại một số khu công nghiệp. Ví dụ, giá đất tại Khu công nghiệp Biên Hòa 2 và Amata trước đây là 3.600.000 đồng/m2, tăng lên mức 3.900.000 đồng/m2.

Cụ thể, giá đất tại Khu công nghiệp Hố Nai tăng từ 1.200.000 đồng/m2 lên 1.700.000 đồng/m2; Khu công nghiệp Tam Phước tăng từ 1.380.000 đồng/m2 lên 2.000.000 đồng/m2; Khu công nghiệp Giang Điền tăng từ 960.000 đồng/m2 lên 2.000.000 đồng/m2. Đáng chú ý, giá đất tại Khu công nghiệp Ông Kèo (Nhơn Trạch), trước đây là 780.000 đồng/m2, đã tăng lên mức 1.575.000 đồng/m2, đây là mức tăng cao nhất.

Nội dung điều chỉnh của Quyết định 56 sẽ có hiệu lực chính thức từ ngày 01/01/2023, thay thế cho quy định về bảng giá đất giai đoạn 2020 – 2024, mà được ban hành vào năm 2019.

Giá đất Đồng Nai
Giá đất Đồng Nai cao nhất 40 triệu đồng/m2

Sự biến động bảng giá đất Đồng Nai, cao nhất 40 triệu đồng/m2

Về phần giá đất nông nghiệp, sự biến động mức giá tại các xã thuộc huyện Trảng Bom (tăng từ 2,2 lần đến 3 lần), Thống Nhất (tăng từ 2,5 lần đến 3 lần), Xuân Lộc (tăng từ 3 lần đến 4 lần) và huyện Cẩm Mỹ (tăng từ 2,8 lần đến 3,2 lần) được thể hiện rõ.

Mức giá đất nông nghiệp tại Thành phố Biên Hòa có sự biến động khá đa dạng, với các phường cũ thường có sự tăng giá thấp nhất (từ 6% đến 29%), trong khi các phường mới thành lập có sự tăng giá cao nhất lên đến 4,3 lần.

Nhóm đất phi nông nghiệp cũng được điều chỉnh tăng giá ở hầu hết các khu vực, vị trí, tuyến đường. Trong phạm vi này, việc thêm 14 tuyến đường mới vào đất ở tại đô thị đã được thực hiện, đưa tổng số tuyến đường đô thị lên con số 510 tuyến, và chia thành 715 đoạn.

Trong nội dung này, giá đất tại các tuyến đường đã trải qua sự tăng giá, với phạm vi tăng phổ biến từ 1,5 đến 3 lần so với mức giá hiện tại. Giá đất cao nhất, đạt 40 triệu đồng/m2, được áp dụng trên đường 30 Tháng 4 (thuộc TP Biên Hòa), và mức giá thấp nhất là 160 ngàn đồng/m2, thuộc thị trấn Định Quán.

Đối với đất ở tại khu vực nông thôn, bảng giá mới cũng đã điều chỉnh và bổ sung thêm 75 tuyến đường mới, chủ yếu tập trung tại các huyện Vĩnh Cửu, Xuân Lộc, Trảng Bom và Cẩm Mỹ, tạo thành tổng cộng 543 tuyến đường, phân chia thành hơn 1.000 đoạn.

Hầu hết giá đất tại các tuyến đường trong phạm vi này đã trải qua sự tăng, với mức tối thiểu tăng lên 1,2 lần. Mức tăng cao nhất được ghi nhận tại đường Hương Lộ 2, xã Long Hưng (thuộc TP Biên Hòa), với mức tăng lên đến 18 lần so với giá hiện hành.

Trong trường hợp đất thương mại và dịch vụ, giá đất sẽ được tính tương đương với 70% của giá đất ở trong cùng khu vực, vị trí và tuyến đường.

Có nên đầu tư đất Đồng Nai thời điểm này không?

Bước theo dấu chân của thị trường bất động sản Tp. Hồ Chí Minh, thị trường nhà đất Đồng Nai đang tỏ ra vô cùng hứa hẹn về khả năng phát triển. Câu hỏi đặt ra là, liệu thời điểm hiện tại có phải là cơ hội đầu tư vào đất Đồng Nai?

Nó thể hiện tầm quan trọng của một thị trường bất động sản có tầm ảnh hưởng lớn trong khu vực Đông Nam Bộ. Qua những năm qua, nhà đất Đồng Nai đã mang lại thành công và giàu có cho hàng ngàn nhà đầu tư. Không chỉ vì sự tăng trưởng kinh tế nổi bật, mà cả việc phát triển cơ sở hạ tầng và diện mạo đô thị đã vượt qua mọi kỳ vọng.

Dù đã không còn là điều xa lạ với nhiều nhà đầu tư, câu hỏi vẫn đặt ra: liệu đây có phải là thời điểm thích hợp để đầu tư vào đất Đồng Nai? Để trả lời cho thắc mắc này, quý anh/chị có thể tham khảo đánh giá về tiềm năng của tỉnh Đồng Nai dưới đây nhé!

Có nên đầu tư bất động sản Đồng Nai thời điểm này?
Có nên đầu tư bất động sản Đồng Nai thời điểm này?

Tiềm năng đầu tư Bất Động Sản Đồng Nai

Nằm sát bên cạnh TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai nổi tiếng với tư cách là trung tâm của tam giác kinh tế quan trọng tại Đông Nam Bộ. Tỉnh này đã đặt dấu ấn với việc đầu tư quy mô lớn vào nguồn ngân sách và triển khai nhiều dự án hạ tầng quan trọng. Cho đến năm 2020, hơn 90% cơ sở hạ tầng của Đồng Nai đã được hoàn thiện, và việc mở rộng, nâng cấp cũng như xây dựng mới các tuyến đường quan trọng vẫn đang được tiếp tục.

Nơi khởi đầu của mạng lưới tuyến đường chính trong Đông Nam Bộ, Đồng Nai tự hào sở hữu một loạt dự án giao thông quan trọng như:

 • Quốc lộ 1
 • Quốc lộ 20
 • Quốc lộ 51
 • Quốc lộ 26
 • Quốc lộ 1K
 • Đường vành đai thành phố Biên Hòa
 • Đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu
 • Đường cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây
 • Đường cao tốc Dầu Giây – Đà Lạt
 • Các tuyến đường tỉnh quan trọng như 762, 765, 767, 768
 • Hệ thống đường sắt quốc gia và đô thị
 • Khu cảng trên sông Thị Vải
 • Khu cảng trên sông Nhà Bè – Lòng Tàu
 • Khu cảng trên sông Đồng Nai

Hiện tại, UBND tỉnh Đồng Nai đang tập trung thúc đẩy các dự án hạ tầng quan trọng trong năm 2023, bao gồm:

 • Tuyến đường Vành đai 3
 • Cảng sân bay quốc tế Long Thành – Đồng Nai
 • Cầu Cát Lái
 • Đường cao tốc Dầu Giây – Liên Khương

Những dự án này chứng tỏ cam kết của tỉnh trong việc xây dựng một cơ sở hạ tầng mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của Đồng Nai.

Siêu dự án sân bay quốc tế Long Thành
Siêu dự án sân bay quốc tế Long Thành

Thị trường Đồng Nai sôi động với sự đổ bộ của nhiều “ông lớn” BĐS

Ngoài những ưu thế về mặt kinh tế và hạ tầng, Đồng Nai còn là thị trường bất động sản nổi tiếng với sự tập trung của một lượng lớn dự án quy mô khủng trong khu vực Đông Nam Bộ. Bên cạnh hàng loạt dự án vừa và nhỏ, tỉnh Đồng Nai còn có hàng chục dự án quy mô lớn, trải dài trên hàng trăm hecta, được các tập đoàn lớn đầu tư tập trung.

Thống kê mới cho thấy, hiện tại Đồng Nai đang đón đầu gần 200 dự án bất động sản đang được triển khai. Trong số này, có tới 14 tập đoàn đa quốc gia từ các quốc gia như Mỹ, Anh, Hong Kong, Ireland, Đức, Thái Lan… đã có cuộc họp trực tiếp với lãnh đạo tỉnh để thảo luận về cơ hội đầu tư trong lĩnh vực bất động sản, giải trí và du lịch trong thời gian gần đây.

Thêm vào đó, còn có hàng trăm dự án quy mô lớn từ các tập đoàn bất động sản hàng đầu trong nước như Novaland, Hưng Thịnh Corp, Địa ốc Himlamland, SwanCity (ĐVPT), Nam Long Group, Đất Xanh Group…

Như một chuyển biến quan trọng, thị trường bất động sản Đồng Nai không chỉ tập trung vào dự án đất nền, nhà phố và bất động sản tầm trung. Đang trong quá trình ra mắt, có nhiều dự án nghỉ dưỡng cao cấp cũng đang dần lộ diện. Điều này chắc chắn sẽ là bước chuyển mình mới đầy hứa hẹn cho thị trường bất động sản sôi động này.

Có nên đầu tư nhà đất Đồng Nai?

Với sự đổ vốn đầu tư mạnh mẽ từ các “ông lớn” trong và ngoài nước, thị trường nhà đất Đồng Nai đang trở nên sôi động và tiến triển mạnh mẽ. Đặc biệt, giá nhà đất tại các khu vực như Nhơn Trạch, Biên Hòa,Trảng Bom, Long Thành, Long Hưng… đang dần hướng tới việc thiết lập ngưỡng giá mới. Khả năng cao là nhiều khu vực sẽ có giá không thua kém so với thị trường nhà đất TP.HCM. Tình hình này càng tạo thêm sự hấp dẫn cho thị trường nhà đất Đồng Nai, với việc nhà đất chính chủ tại đây ngày càng trở nên khó khăn để mua, đặc biệt là đất ở khu trung tâm, dấu hiệu của tình trạng khan hiếm đang xuất hiện.

Việc đầu tư vào nhà đất Đồng Nai trong năm 2023 hoặc trong giai đoạn 2020 – 2024 hoàn toàn đem lại tiềm năng sinh lợi nhuận đáng chú ý. Với tốc độ phát triển hiện tại, thị trường bất động sản Đồng Nai đang tạo ra nhiều cơ hội hứa hẹn cho các nhà đầu tư để đạt được sự giàu có. Điều đáng chú ý, với cách quản lý thị trường như hiện tại, khách hàng và nhà đầu tư có thể tự tin hơn trong việc loại bỏ nguy cơ rủi ro vỡ bong bóng thị trường ít nhất trong vòng 5 năm tới.

Để được tư vấn giá đất tại Đồng Nai cũng như nhiều tỉnh thành khác kết hợp việc thẩm định. Quý khách hàng hãy liên hệ với Ngô Gia Group, là một trong những đơn vị uy tín và nhiều năm kinh nghiệm trong thẩm định và đầu tư bất động sản để được hỗ trợ miễn phí. Hy vọng với những thông tin trên sẽ hữu ích với khách hàng quan tâm đến thị trường, bảng giá đất Đồng Nai. Đừng quên truy cập ngogiagroup.com.vn để cập nhật thêm nhiều tin tức hữu ích nhé!

admin

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN NGÔ GIA GROUP
Trụ sở chính: Số 28, đường 35, ấp Tân Bắc, xã Bình Minh, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai
Chi nhánh 2: 178, đường 111, khu dân cư Khang Điền, phường Phước Long B, TP. Thủ Đức, TP. HCM
Chi nhánh 3: 457 đường Man Thiện, phường Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức, TP. HCM

Website: https://ngogiagroup.com.vn/
Fanpage: https://www.facebook.com/tapdoanngogiagroup
Hotline: 19003482

Tin Liên Quan