UY TÍN KHẲNG ĐỊNH VẠN NIỀM TIN

Tin tức

Bản đồ quy hoạch tỉnh Phú Yên đến năm 2030 chi tiết 

29

Bản đồ quy hoạch tỉnh Phú Yên là một tài liệu quan trọng cho biết định hướng phát triển kinh tế – xã hội, không gian và hạ tầng của tỉnh Phú Yên đến năm 2030. Bản đồ quy hoạch tỉnh Phú Yên bao gồm các nội dung sau:

 • Vị trí địa lý, đơn vị hành chính, điều kiện tự nhiên, dân cư và xã hội của tỉnh Phú Yên.
 • Mục tiêu, nguyên lý, định hướng và phương án phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Phú Yên.
 • Quy hoạch xây dựng vùng Nam Phú Yên – Bắc Khánh Hòa, là vùng kinh tế tổng hợp động lực của khu vực duyên hải Nam Trung Bộ.
 • Quy hoạch không gian, phân vùng và cơ cấu sử dụng đất của tỉnh Phú Yên.
 • Quy hoạch hệ thống đô thị, nông thôn, công nghiệp, du lịch, giao thông, thủy lợi và bảo vệ môi trường của tỉnh Phú Yên.

Hãy cùng Ngô Gia Group tìm hiểu chi tiết trong bài viết này nhé!

Cập nhật bản đồ quy hoạch tỉnh Phú Yên mới nhất
Cập nhật bản đồ quy hoạch tỉnh Phú Yên mới nhất

Tìm hiểu Bản đồ quy hoạch là gì?

Bản đồ quy hoạch là một loại bản đồ thể hiện nội dung quy hoạch của một khu vực, vùng hay địa phương nhất định. Quy hoạch là việc xác định mục tiêu, nguyên lý, định hướng và phương án phát triển kinh tế – xã hội, không gian và hạ tầng của một đơn vị hành chính.

Bản đồ quy hoạch giúp cho người xem có thể biết được những khu đất nào được sử dụng cho lợi ích chung, những khu đất nào có thể mua bán, xây dựng hay sử dụng lâu dài.

Có nhiều loại bản đồ quy hoạch khác nhau, phụ thuộc vào chức năng, nhiệm vụ và tỷ lệ của quy hoạch. Một số loại bản đồ quy hoạch phổ biến là:

 • Bản đồ quy hoạch chi tiết xây dựng: Là bản đồ quy hoạch có tỷ lệ 1/500, thể hiện các chỉ tiêu sử dụng đất, kiến trúc, cảnh quan của từng lô đất; bố trí công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội.
 • Bản đồ quy hoạch phân khu: Là bản đồ quy hoạch có tỷ lệ 1/2.000, thể hiện các chỉ tiêu sử dụng đất, kiến trúc, cảnh quan của từng khu vực; bố trí công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội.
 • Bản đồ quy hoạch chung: Là bản đồ quy hoạch có tỷ lệ 1/5.000, thể hiện các chỉ tiêu sử dụng đất, kiến trúc, cảnh quan của toàn bộ khu vực; bố trí công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội.

Bản đồ quy hoạch có ý nghĩa rất quan trọng trong việc điều hành, quản lý và phát triển một khu vực. Bản đồ quy hoạch giúp cho người lập ra có cái nhìn toàn cảnh về tình hình hiện tại và mong muốn trong tương lai của khu vực; giúp cho người thực hiện có thể tuân theo các nguyên tắc và tiêu chí đã được đề ra; giúp cho người sử dụng có thể biết được những điều kiện và giới hạn của mình khi mua bán, xây dựng hay sử dụng một khu đất.

Các ký hiệu đất đai trên bản đồ quy hoạch tỉnh Phú Yên

Trên bản đồ quy hoạch tại Phú Yên, các ký hiệu đất đai được sử dụng để chỉ các loại đất khác nhau theo Luật đất đai năm 2013. Theo quy định tại Điều 10 của luật này, đất đai được chia thành ba nhóm chính dựa trên mục đích sử dụng, bao gồm: đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp và đất chưa sử dụng.

Đối với từng loại đất cụ thể, thông tin liên quan đến mục đích sử dụng của chúng được rõ ràng ghi chép trong Giấy chứng nhận đất, bản đồ địa chính, hoặc mảnh trích đo từ bản đồ địa chính trong trường hợp chưa có thông tin trên bản đồ.

Các loại đất được ký hiệu tại Phú Yên để thể hiện mục đích sử dụng đất đối với xây dựng và nông nghiệp bao gồm:

Ký hiệu đất xây dựng:

 • DVH: Đất dùng để xây dựng cơ sở văn hóa.
 • DXH: Đất dùng để xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội.
 • TSC: Đất dùng để xây dựng trụ sở cơ quan.
 • DGD: Đất dùng để xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo.
 • DKH: Đất dùng để xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ.
 • DYT: Đất dùng để biểu thị xây dựng cơ sở y tế.
 • DNG: Đất dùng để xây dựng cơ sở ngoại giao.
 • DTT: Đất dùng để xây dựng cơ sở thể dục thể thao.
 • DTS: Đất dùng để xây dựng trụ sở cho tổ chức sự nghiệp.
 • DSK: Đất dùng để xây dựng công trình sự nghiệp khác.

Ký hiệu đất trồng nông nghiệp:

 • LUK: Đất trồng lúa nước còn lại.
 • RSX: Đất rừng sản xuất.
 • NHK: Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác.
 • LUN: Đất trồng lúa nương.
 • BHK: Đất bằng trồng cây hàng năm khác.
 • NTS: Đất nuôi trồng thủy sản.
 • LMU: Đất làm muối.
 • CLN: Đất trồng cây lâu năm.
 • LUC: Đất chuyên trồng lúa nước.

Ký hiệu đất rừng và an ninh:

 • RDD: Đất rừng đặc dụng.
 • RSX: Đất rừng sản xuất.
 • RPH: Đất rừng phòng hộ.
 • CQP: Đất quốc phòng.
 • CAN: Đất an ninh.

Ký hiệu đất công trình và hạ tầng kỹ thuật:

 • DDT: Đất có di tích lịch sử – văn hóa.
 • DNL: Đất công trình năng lượng.
 • DDL: Đất có danh lam thắng cảnh.
 • DKV: Đất khu vui chơi, giải trí công cộng.
 • DRA: Đất bãi thải, xử lý chất thải.
 • DBV: Đất công trình bưu chính, viễn thông.
 • DSH: Đất sinh hoạt cộng đồng.
 • DCK: Đất công trình công cộng khác.
 • DCH: Đất chợ.
 • TIN: Đất cơ sở tín ngưỡng.
 • TON: Đất cơ sở tôn giáo.
 • NTD: Đất làm nghĩa địa, nghĩa trang, nhà hỏa táng, nhà tang lễ.
Các ký hiệu trên bản đồ quy hoạch Phú Yên
Các ký hiệu trên bản đồ quy hoạch Phú Yên

Bản đồ quy hoạch Phú Yên phát triển không gian đến 2025

Mục tiêu của Quy hoạch tỉnh Phú Yên giai đoạn 2021 – 2030 được xác định với các mục tiêu quan trọng sau đây:

 • Khai thác và phát triển kinh tế: Đặc trưng trong giai đoạn này là việc tập trung phát triển các ngành kinh tế cơ bản, đặc biệt là du lịch, chế biến thủy sản, nông nghiệp và công nghiệp. Nhiệm vụ quan trọng là thu hút đầu tư và xây dựng cụm kinh tế – công nghiệp để thúc đẩy sự phát triển bền vững và đa dạng hóa nguồn thu.
 • Điều chỉnh và nâng cấp hạ tầng: Mục tiêu đề ra là nâng cấp và cải thiện hạ tầng giao thông, tập trung vào việc cải thiện hệ thống đường bộ và đường hàng không. Điều này giúp tối ưu hóa việc di chuyển hàng hóa và người dân, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của tỉnh.
 • Bảo vệ và bảo tồn môi trường: Trong quá trình phát triển kinh tế, việc đảm bảo sự cân bằng giữa phát triển và bảo vệ môi trường là mục tiêu quan trọng. Quy hoạch của Phú Yên tập trung vào việc bảo tồn và phát triển các nguồn tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là tài nguyên biển. Điều này giúp đảm bảo sự bền vững và thăng hoa của môi trường tự nhiên trong tương lai.
 • Nâng cao chất lượng cuộc sống: Tập trung vào việc cải thiện các dịch vụ công cộng, hệ thống giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, giải trí và du lịch nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng dân cư.
 • Phát triển đô thị và nông thôn: Xây dựng và phát triển cùng lúc cả hệ thống đô thị và nông thôn với sự tập trung vào tính bền vững, nhằm đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội. Đồng thời, khuyến khích việc phân tán dân cư ra khỏi các thành phố lớn để giảm bớt áp lực tập trung dân cư.
Bản đồ quy hoạch Phú Yên về xây dựng vùng tỉnh đến năm 2025.
Bản đồ quy hoạch Phú Yên về xây dựng vùng tỉnh đến năm 2025.

Bản đồ quy hoạch tỉnh Phú Yên về giao thông

Về mặt hệ thống giao thông, việc quy hoạch giao thông cho tỉnh Phú Yên tập trung vào việc đảm bảo sự phát triển bền vững của cơ sở hạ tầng giao thông, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển hàng hóa và người dân. Dưới đây là một số thông tin cụ thể về quy hoạch giao thông của tỉnh:

1) Hệ thống đường bộ

Trong quy hoạch, đặc biệt quan trọng là xây dựng các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ và các đường xuyên đồi núi. Mục tiêu của việc này là kết nối các vùng kinh tế – xã hội trong tỉnh và cả với các tỉnh lân cận. Một số tuyến đường quan trọng được đề cập bao gồm:

 • Tuyến đường quốc lộ 1A: Đây là tuyến đường chính nối liền các tỉnh miền Trung với nhau. Trong khu vực tỉnh Phú Yên, tuyến đường này đi qua các địa phương như huyện Tuy Hòa, Tuy An và đô thị Tuy Hòa.
 • Tuyến đường quốc lộ 25: Tuyến đường này nối thành phố Tuy Hòa với các huyện ở phía Tây như Sơn Hòa, Đông Hòa, Sông Hinh và cuối cùng đến biên giới tỉnh Gia Lai.
 • Tuyến đường quốc lộ 29: Tuyến đường này kết nối các huyện phía Nam của tỉnh Phú Yên với các tỉnh khác trong vùng miền Trung. Đồng thời, nó cũng có vai trò quan trọng trong việc nối các cảng biển trong khu vực, góp phần thúc đẩy hoạt động giao thương.
 • Tuyến đường quốc lộ 24: Đây là tuyến đường đi qua huyện Sông Cầu, tạo liên kết giữa đô thị Sông Cầu với các tỉnh khác trong khu vực. Tuyến đường này đóng vai trò quan trọng trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển và phát triển kinh tế – xã hội.
 • Tuyến đường quốc lộ 1D: Tuyến đường này kết nối đô thị Tuy Hòa với huyện Đông Hòa thông qua các khu công nghiệp và khu dân cư đông đúc. Mục tiêu là cải thiện việc di chuyển, tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanh và phát triển cộng đồng trong khu vực này.

2) Đường sắt

Theo quy hoạch, tuyến đường sắt Bắc – Nam sẽ đi qua tỉnh Phú Yên, liên kết các địa phương bên trong tỉnh như Tuy Hòa, Tuy An và đô thị Tuy Hòa với các tỉnh khác trong vùng miền Trung, bao gồm Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai và Đà Nẵng. Ngoài ra, cũng có kế hoạch nâng cấp và mở rộng các tuyến đường sắt hiện có như tuyến Hà Nội – Sài Gòn và Tháp Chàm – Đà Nẵng để tăng khả năng vận chuyển hàng hóa và du khách trong vùng.

3) Hệ thống cảng biển

Tỉnh Phú Yên đang xây dựng một số cảng biển quan trọng:

 • Cảng Đá Bia: Phục vụ vận chuyển hàng hóa và du lịch đến các đảo như Đá Bia, Hòn Yến và Bãi Xép.
 • Cảng Vũng Rô: Được quy hoạch phát triển thành cảng trọng điểm, phục vụ vận chuyển hàng hóa và du lịch, đặc biệt trên tuyến vận tải quốc tế.
 • Cảng Xuân Đài: Dự định sử dụng cho vận chuyển hàng hóa, du lịch và hoạt động khai thác dầu khí ở biển Phú Yên.

4) Sân bay

Tỉnh đã có sân bay quốc tế Tuy Hòa (mã sân bay: TBB) và đang lên kế hoạch nâng cấp và mở rộng sân bay này để đón nhận máy bay lớn hơn. Mục tiêu là tạo điều kiện tốt hơn cho việc vận chuyển hành khách và hàng hóa.

5) Hệ thống giao thông đô thị

Các dự án quy hoạch hệ thống giao thông đô thị gồm:

 • Xây dựng đường cao tốc Nha Trang – Đà Nẵng qua Phú Yên: Dự kiến khởi công trong năm 2021 và hoàn thành vào năm 2025.
 • Nâng cấp và mở rộng đường Quốc lộ 1A để giảm ùn tắc và đảm bảo an toàn giao thông.
 • Nâng cấp và mở rộng hệ thống đường bộ nội đô Tuy Hòa, giảm thiểu ùn tắc và cải thiện liên kết trong thành phố.
 • Xây dựng hệ thống đường sắt đô thị Tuy Hòa để cải thiện khả năng vận chuyển hàng hóa và du khách.

Bản đồ quy hoạch tỉnh Phú Yên về khu công nghiệp

Về quy hoạch khu công nghiệp của tỉnh Phú Yên, các khu công nghiệp đang được xây dựng và quy hoạch như sau:

 • Khu công nghiệp Hòa Hội

Khu công nghiệp Hòa Hội tọa lạc tại xã Hòa Hội, huyện Đông Hòa, cách trung tâm thành phố Tuy Hòa khoảng 10km về phía Tây Bắc. Diện tích của khu công nghiệp này là 400ha, trong đó có 200ha dành cho mục đích xây dựng. Các ngành nghề tập trung đầu tư tại đây bao gồm: sản xuất công nghiệp phụ trợ, chế biến thức ăn gia súc, sản xuất sản phẩm thủy sản, vật liệu xây dựng, và sản xuất điện tử – viễn thông.

 • Khu công nghiệp Nam Sơn Hòa

Nằm tại xã Sơn Hòa, huyện Sơn Hòa, khu công nghiệp Nam Sơn Hòa cách trung tâm thành phố Tuy Hòa khoảng 15km về phía Đông. Khu này có diện tích 450ha, trong đó 300ha dành cho mục đích xây dựng. Các lĩnh vực đầu tư chính tại khu công nghiệp này bao gồm: sản xuất sản phẩm từ gỗ, chế biến sản phẩm thủy sản, và sản xuất điện tử – viễn thông.

 • Khu công nghiệp Xuân Lộc

Nằm tại xã Xuân Lộc, huyện Sông Cầu, khu công nghiệp Xuân Lộc cách trung tâm thành phố Tuy Hòa khoảng 25km về phía Bắc. Diện tích của khu này là 200ha, trong đó có 80ha dành cho mục đích xây dựng. Các ngành nghề chính đầu tư tại khu công nghiệp Xuân Lộc gồm: sản xuất dệt may, giày da, chế biến sản phẩm thủy sản và sản xuất điện tử.

 • Khu công nghiệp Hòa Sơn

Nằm tại xã Hoà Sơn, huyện Tuy An, khu công nghiệp Hòa Sơn cách trung tâm thành phố Tuy Hòa khoảng 40km về phía Tây Nam. Diện tích của khu công nghiệp này là 200ha, trong đó có 70ha dành cho mục đích xây dựng. Các ngành nghề đầu tư tại đây tập trung vào sản xuất dệt may, sản xuất thực phẩm và chế biến sản phẩm thủy sản.

Với những thông tin có trong bài viết trên đây, Ngô Gia Group hy vọng đã đem đến cho các bạn một số kiến thức cần thiết về khái niệm bản đồ quy hoạch và những thông tin bản đồ quy hoạch tỉnh Phú Yên phổ biến hiện nay. Hãy thường xuyên truy cập vào website ngogiagroup.com.vn để cập nhật thêm những thông tin bổ ích về bản đồ quy hoạch và tin tức bất động sản mới nhất.

admin

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN NGÔ GIA GROUP
Trụ sở chính: Số 28, đường 35, ấp Tân Bắc, xã Bình Minh, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai
Chi nhánh 2: 178, đường 111, khu dân cư Khang Điền, phường Phước Long B, TP. Thủ Đức, TP. HCM
Chi nhánh 3: 457 đường Man Thiện, phường Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức, TP. HCM

Website: https://ngogiagroup.com.vn/
Fanpage: https://www.facebook.com/tapdoanngogiagroup
Hotline: 19003482

Tin Liên Quan