UY TÍN KHẲNG ĐỊNH VẠN NIỀM TIN

Tin tức

Thêm nhiều trường hợp được miễn giảm tiền sử dụng đất từ năm 2025

07

Luật Đất đai 2024 chính thức áp dụng từ ngày 1/1/2025, mang đến nhiều điểm mới nổi bật, đặc biệt là việc mở rộng diện đối tượng được miễn, giảm tiền sử dụng đất so với luật hiện hành, hứa hẹn mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp.

So với luật cũ, Luật Đất đai 2024 có nhiều thay đổi quan trọng, thể hiện sự quan tâm của Nhà nước trong việc hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức trong quá trình sử dụng đất.

Hãy cùng Ngô Gia Group điểm qua những trường hợp bổ sung miễn giảm tiền sử dụng đất trong bài viết này!

Thêm nhiều trường hợp được miễn giảm tiền sử dụng đất từ năm 2025
Thêm nhiều trường hợp được miễn giảm tiền sử dụng đất từ năm 2025

Bổ sung một số trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng đất từ năm 2025

Căn cứ theo khoản 1 Điều 157 Luật Đất đai 2024 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2025) quy định như sau:

Miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

Việc miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

a) Sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư hoặc tại địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật có liên quan, trừ trường hợp sử dụng đất xây dựng nhà ở thương mại, sử dụng đất thương mại, dịch vụ;

b) Sử dụng đất để thực hiện chính sách nhà ở, đất ở đối với người có công với cách mạng, thương binh hoặc bệnh binh không có khả năng lao động, hộ gia đình liệt sĩ không còn lao động chính, người nghèo; sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp, nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân, cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư theo quy định của pháp luật về nhà ở; đất ở cho người phải di dời khi Nhà nước thu hồi đất do có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở cho các đối tượng quy định tại điểm a và điểm b khoản 3 Điều 124 của Luật này đang công tác tại các xã biên giới, hải đảo hoặc huyện đảo không có đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

c) Đồng bào dân tộc thiểu số sử dụng đất được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của Chính phủ;

d) Sử dụng đất của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 120 của Luật này;

đ) Sử dụng đất xây dựng kết cấu hạ tầng cảng hàng không, sân bay; đất xây dựng cơ sở, công trình cung cấp dịch vụ hàng không; đất để làm bãi đỗ xe, xưởng bảo dưỡng phục vụ hoạt động vận tải hành khách công cộng; đất xây dựng công trình trên mặt đất phục vụ cho việc vận hành, khai thác sử dụng công trình ngầm;

e) Sử dụng đất xây dựng kết cấu hạ tầng đường sắt chuyên dùng; đất xây dựng công trình công nghiệp đường sắt; đất xây dựng công trình phụ trợ khác trực tiếp phục vụ công tác chạy tàu, đón tiễn hành khách, xếp dỡ hàng hóa của đường sắt;

g) Sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư;

h) Sử dụng đất làm mặt bằng xây dựng trụ sở, sân phơi, nhà kho, nhà xưởng sản xuất; xây dựng cơ sở dịch vụ trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

i) Sử dụng đất xây dựng công trình cấp nước sạch và thoát nước, xử lý nước thải tại khu vực đô thị và nông thôn;

k) Sử dụng đất không phải đất quốc phòng, an ninh cho mục đích quốc phòng, an ninh của doanh nghiệp quân đội, công an;

l) Giao đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất gắn liền với nhà ở phải di chuyển chỗ ở mà không đủ điều kiện được bồi thường về đất ở và không có chỗ ở nào khác trong địa bàn đơn vị hành chính cấp xã nơi có đất thu hồi;

Như vậy, so với quy định tại Điều 110 của Luật Đất đai 2013, Luật Đất đai 2024 đã điều chỉnh và bổ sung một số trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng đất kể từ ngày 01/01/2025 như sau:

 • Đất sử dụng để xây dựng bãi đỗ xe, xưởng bảo dưỡng phục vụ hoạt động vận tải hành khách công cộng và các công trình trên mặt đất hỗ trợ vận hành, khai thác công trình ngầm.
 • Đất được sử dụng cho việc xây dựng kết cấu hạ tầng đường sắt chuyên dùng, công trình công nghiệp đường sắt và các công trình phụ trợ khác liên quan đến công tác chạy tàu, đón tiễn hành khách và xếp dỡ hàng hóa của đường sắt.
 • Sử dụng đất để thực hiện các dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư.
 • Đất được sử dụng làm mặt bằng xây dựng nhà xưởng sản xuất.
 • Đất được sử dụng để xây dựng các công trình liên quan đến cung cấp nước sạch, thoát nước và xử lý nước thải tại cả khu vực đô thị và nông thôn.
 • Sử dụng đất không thuộc vào mục đích quốc phòng, an ninh để phục vụ cho các hoạt động của doanh nghiệp quân đội, công an.
 • Các hộ gia đình, cá nhân khi bị thu hồi đất gắn liền với nhà ở và không đủ điều kiện được bồi thường về đất ở cũng được phép di chuyển chỗ ở mà không cần phải có chỗ ở thay thế trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi.
Thêm nhiều trường hợp được miễn giảm tiền sử dụng đất từ năm 2025
Luật Đất đai 2024 sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2025

Các đối tượng nào được hưởng chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định hiện hành?

Những đối tượng được hưởng chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định hiện hành là:

1.Người có công với cách mạng, bao gồm các nhóm sau đây:

 • Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945;
 • Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945;
 • Bà mẹ Việt Nam anh hùng;
 • Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân;
 • Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến;
 • Thương binh, bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 31 tháng 12 năm 1993; người hưởng chính sách như thương binh;
 • Bệnh binh;
 • Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học;
 • Người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày;
 • Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế;
 • Người có công giúp đỡ cách mạng;

2.Thân nhân liệt sĩ, bao gồm cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con (con đẻ, con nuôi), người có công nuôi liệt sĩ.

Điều này được quy định tại Điều 103 Nghị định 131/2021/NĐ-CP.

Người được hưởng chế độ giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất có thể được giảm tối đa là bao nhiêu?

Mức giảm tối đa tiền sử dụng đất theo Nghị định 131/2021/NĐ-CP là 90%. Mức giảm này áp dụng cho các đối tượng sau:

 • Người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.
 • Thương binh, bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 31/12/1993, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% đến 80%.

Ngoài ra, Nghị định 131/2021/NĐ-CP cũng quy định mức giảm tiền sử dụng đất cho các đối tượng khác nhau:

Chế độ giảm tiền sử dụng đất

Giảm tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi Nhà nước giao đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở, khi được mua nhà ở thuộc sở hữu của Nhà nước đối với các đối tượng sau:

 1. Giảm 90% tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi Nhà nước giao đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở, khi được mua nhà ở thuộc sở hữu của Nhà nước đối với các đối tượng sau: Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; thương binh, bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 31 tháng 12 năm 1993, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% đến 80%.
 2. Giảm 80% tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi Nhà nước giao đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở, khi được mua nhà ở thuộc sở hữu của Nhà nước đối với các đối tượng sau: Thương binh, bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 31 tháng 12 năm 1993, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 41% đến 60%.

Việc mở rộng diện tích và đối tượng được miễn, giảm tiền sử dụng đất từ năm 2025 thể hiện sự quan tâm của Nhà nước đối với các hộ gia đình, cá nhân có hoàn cảnh khó khăn, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội.

Tuy nhiên, để chính sách này được thực hiện hiệu quả, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng trong việc rà soát, thẩm định hồ sơ, công khai minh bạch thông tin và giám sát việc thực hiện. Đồng thời, cần tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu rõ về chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho họ trong việc thực hiện các thủ tục hành chính.

Với những nỗ lực của các cơ quan chức năng và sự phối hợp của người dân, chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất sẽ góp phần giảm bớt gánh nặng tài chính cho các hộ gia đình, cá nhân có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện cho họ có cuộc sống tốt đẹp hơn.

admin

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN NGÔ GIA GROUP
Trụ sở chính: Số 28, đường 35, ấp Tân Bắc, xã Bình Minh, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai
Chi nhánh 2: 178, đường 111, khu dân cư Khang Điền, phường Phước Long B, TP. Thủ Đức, TP. HCM
Chi nhánh 3: 457 đường Man Thiện, phường Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức, TP. HCM

Website: https://ngogiagroup.com.vn/
Fanpage: https://www.facebook.com/tapdoanngogiagroup
Hotline: 19003482

Tin Liên Quan