UY TÍN KHẲNG ĐỊNH VẠN NIỀM TIN

Tin tức

Sắp ban hành 16 văn bản hướng dẫn chi tiết Luật Đất đai

10

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định giao nhiệm vụ cho các Bộ, ngành liên quan soạn thảo 16 văn bản hướng dẫn chi tiết Luật Đất đai 2024. Việc hoàn thiện hệ thống văn bản này được yêu cầu thực hiện khẩn trương và trình Chính phủ xem xét, thông qua trong tháng 5 năm nay, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc cụ thể hóa và đưa luật mới vào thực tiễn.

Sắp ban hành 16 văn bản hướng dẫn chi tiết Luật Đất đai
Sắp ban hành 16 văn bản hướng dẫn chi tiết Luật Đất đai

16 văn bản hướng dẫn chi tiết Luật Đất đai 2024 sắp được ban hành

Chiều ngày 6/3, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Luật Đất đai 2024. Hội nghị được tổ chức trực tuyến kết nối với các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Luật Đất đai 2024, được Quốc hội khóa XV thông qua vào ngày 18/1/2024, gồm 16 chương, 260 điều và có hiệu lực từ ngày 1/1/2025. Luật thể chế hóa chủ trương “tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao” của Nghị quyết 18 do Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành.

So với Luật Đất đai 2013, Luật Đất đai 2024 có nhiều điểm mới nổi bật, bao gồm:

  • Bỏ khung giá đất, thay vào đó là bảng giá đất được xây dựng và công bố hàng năm.
  • Đất không có giấy tờ trước ngày 1/7/2014 được cấp giấy chứng nhận khi đủ điều kiện.
  • Mở rộng các đối tượng thu hồi đất để phát triển kinh tế – xã hội và các đối tượng được miễn, giảm tiền sử dụng đất.
  • Đa dạng các hình thức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người dân.

Hội nghị triển khai thi hành Luật Đất đai 2024 là bước quan trọng nhằm đảm bảo luật được thực hiện hiệu quả, góp phần thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển minh bạch, hiệu quả và bền vững.

Sắp ban hành 16 văn bản hướng dẫn chi tiết Luật Đất đai
Bộ trưởng Bộ TN&MT Đặng Quốc Khánh chủ trì hội nghị triển khai thi hành Luật Đất đai 2024 vào chiều 6/3.

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai 2024, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc đưa luật mới vào thực tiễn. Theo kế hoạch, 16 văn bản quy định chi tiết Luật Đất đai sẽ được soạn thảo bởi các cơ quan được phân công cụ thể.

Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đóng vai trò chủ trì trong việc xây dựng 6 Nghị định và 4 Thông tư hướng dẫn thi hành luật. Các bộ, ngành khác như Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cũng được giao nhiệm vụ soạn thảo các văn bản liên quan.  Việc phân công nhiệm vụ cụ thể thể hiện sự quyết tâm của Chính phủ trong việc triển khai Luật Đất đai 2024 một cách hiệu quả, góp phần thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển minh bạch, hiệu quả và bền vững.

Phát biểu tại Hội nghị triển khai thi hành Luật Đất đai 2024, Bộ trưởng Bộ TN&MT Đặng Quốc Khánh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện luật một cách kịp thời, hiệu quả. Yêu cầu các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan cần nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc tuân thủ luật, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đất đai.

Để đảm bảo Luật Đất đai 2024 được áp dụng hiệu quả, các địa phương cần bám sát chỉ đạo của trung ương, xây dựng và triển khai chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật đất đai. Nâng cao nhận thức về chính sách, pháp luật trong lĩnh vực đất đai cho cán bộ, công chức, người dân và cộng đồng là yếu tố then chốt để luật đi vào cuộc sống một cách suôn sẻ.

Thời hạn ban hành 16 văn bản quy định chi tiết Luật Đất đai 2024

Danh mục văn bản quy định chi tiết, thời gian hoàn thành theo Phụ lục kèm theo Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai 2024 tại Quyết định 222/QĐ-TTg ngày 05/3/2024:

TT

Hình thức văn bản quy định chi tiết Tên văn bản quy định chi tiết Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp Thời hạn ban hành

Ghi chú

1

Nghị định của Chính phủ

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ, ngành có liên quan

5/2024

2

Nghị định của Chính phủ

Nghị định quy định về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hệ thống thông tin đất đai

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ, ngành có liên quan

5/2024

3

Nghị định của Chính phủ

Nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ, ngành có liên quan

5/2024

4

Nghị định của Chính phủ

Nghị định quy định về quỹ phát triển đất

Bộ Tài chính

Bộ, ngành có liên quan

5/2024

5

Nghị định của Chính phủ

Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

Bộ Tài chính

Bộ, ngành có liên quan

5/2024

6

Nghị định của Chính phủ

Nghị định quy định về giá đất

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ, ngành có liên quan

5/2024

7

Nghị định của Chính phủ

Nghị định quy định chi tiết về đất trồng lúa

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bộ, ngành có liên quan

5/2024

8

Nghị định của Chính phủ

Nghị định quy định về lấn biển

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ, ngành có liên quan

3/2024

Có hiệu lực từ 01/4/2024

9

Nghị định của Chính phủ

Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ, ngành có liên quan

5/2024

10

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người có đất thu hồi

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Bộ, ngành có liên quan

5/2024

11

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Quy định kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai; kỹ thuật bảo vệ, cải tạo, phục hồi đất

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ, ngành có liên quan

5/2024

12

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ, ngành có liên quan

5/2024

13

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Quy định về hồ sơ địa chính, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ, ngành có liên quan

5/2024

14

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Quy định về nội dung, cấu trúc và kiểu thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ, ngành có liên quan

5/2024

15

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai

Bộ Tài chính

Bộ, ngành có liên quan

5/2024

16

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Quy định về việc lập, quản lý hồ sơ địa giới đơn vị hành chính và hướng dẫn việc giải quyết trường hợp chưa thống nhất về địa giới đơn vị hành chính

Bộ Nội vụ

Bộ, ngành có liên quan

5/2024

Thời hạn ban hành 16 văn bản quy định chi tiết Luật Đất đai 2024
Thời hạn ban hành 16 văn bản quy định chi tiết Luật Đất đai 2024

Triển khai các đề án thí điểm

Trong việc triển khai thi hành Luật Đất đai, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng các bộ, ngành liên quan để xây dựng Đề án thí điểm về việc thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất đối với đất khác theo Thông báo 3270/TB-TTKQH ngày 11/01/2024 của Tổng Thư ký Quốc hội và chỉ đạo tại Công văn 294/VPCP-PL ngày 14/01/024 của Văn phòng Chính phủ, thời hạn trình bày trước ngày 10/3/2024.

Bên cạnh đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng các bộ, ngành liên quan để xây dựng Nghị quyết thí điểm về việc tách giải phóng mặt bằng, tái định cư ra khỏi dự án đầu tư, thời hạn trình bày cũng là trước ngày 10/3/2024.

Hơn nữa, Bộ Tư pháp được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng Bộ Kế hoạch và Đầu tư để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc đưa 02 Đề án thí điểm nêu trên vào Chương trình làm việc của Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV, diễn ra trong tháng 5 năm 2024.

Việc hoàn thiện và ban hành 16 văn bản hướng dẫn chi tiết Luật Đất đai 2024 là bước tiến quan trọng, tạo nền tảng pháp lý vững chắc cho việc triển khai luật hiệu quả. Các văn bản này được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc, giải quyết những bất cập trong quản lý và sử dụng đất, đồng thời thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển minh bạch, hiệu quả và bền vững.

Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm, Ngô Gia Group luôn sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ khách hàng giải đáp mọi thắc mắc liên quan đến Luật Đất đai 2024. Đồng thời, Ngô Gia Group cũng cam kết cung cấp các sản phẩm bất động sản chất lượng, pháp lý minh bạch, đảm bảo quyền lợi tối đa cho khách hàng. Hy vọng bài viết này đã mang lại những thông tin hữu ích cho khách hàng, thường xuyên truy cập website hoặc fanpage Ngô Gia Group để cập nhật nhanh những thông tin, kiến thức bất động sản mới nhất nhé!

admin

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN NGÔ GIA GROUP
Trụ sở chính: Số 28, đường 35, ấp Tân Bắc, xã Bình Minh, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai
Chi nhánh 2: 178, đường 111, khu dân cư Khang Điền, phường Phước Long B, TP. Thủ Đức, TP. HCM
Chi nhánh 3: 457 đường Man Thiện, phường Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức, TP. HCM

Website: https://ngogiagroup.com.vn/
Fanpage: https://www.facebook.com/tapdoanngogiagroup
Hotline: 19003482

Tin Liên Quan