UY TÍN KHẲNG ĐỊNH VẠN NIỀM TIN

Tin tức

Quy hoạch chung đô thị Thị xã Đông Hoà 2023 đến 2035

14

Căn cứ theo Quyết định số 1524/QĐ-UBND ngày 6/11/2023 của UBND tỉnh Phú Yên Về việc Phê duyệt chủ trương lập điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Thị xã Đông Hoà giai đoạn đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2050. 

Hãy cùng Ngô Gia Group cập nhật chi tiết về đồ án quy hoạch chung đô thị Thị Xã Đông Hòa trong bài viết này.

Văn bản Phê duyệt chủ trương quy hoạch chung đô thị Thị Xã Đông Hòa

UBND tỉnh Phú Yên nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Bộ Xây dựng, tổ chức lập và phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Đông Hòa theo thẩm quyền, bảo đảm theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị. 

Ngày 6/11/2023, phê duyệt chủ trương lập điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị thị xã Đông Hòa giai đoạn đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050:

Quy hoạch chung đô thị Thị xã Đông Hoà giai đoạn đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2050. 
Quy hoạch chung đô thị Thị xã Đông Hoà giai đoạn đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2050.

Thông tin chi tiết quy hoạch chung đô thị Thị Xã Đông Hòa 2023 – 2035

Vị trí lập Quy hoạch chung Thị Xã Đông Hòa

Theo phạm vi, ranh giới của Đồ án quy hoạch chung đô thị Thị xã Đông Hòa (dự kiến) giai đoạn đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 được UBND tỉnh phê duyệt (tại Quyết định số 817/QĐ- UBND ngày 03/6/2019); trong đó, bao gồm toàn bộ ranh giới hành chính thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên.

Phạm vi, ranh giới quy hoạch

  • Phía Đông: Giáp Biển Đông.
  • Phía Tây: Giáp huyện Tây Hòa.
  • Phía Nam: Giáp huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.
  • Phía Bắc: Giáp thành phố Tuy Hòa và huyện Phú Hòa.

Quy mô diện tích khu vực lập điều chỉnh quy hoạch: Khoảng 265,6 km. Bao gồm 10 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm Thị trấn Hòa Vinh, thị trấn Hòa Hiệp Trung, xã Hiệp Hòa Bắc, xã Hòa Hiệp Nam, xã Hòa Tâm, xã Hòa Thành, xã Hòa Tân Đông, xã Hòa Xuân Đông, xã Hòa Xuân Nam, và xã Hòa Xuân Tây.

Mục tiêu lập quy hoạch chung đô thị Thị xã Đông Hòa

  • Cập nhật những nội dung đã điều chỉnh, thay đổi trong phạm vi khu vực thuộc Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nam Phú Yên, tỉnh Phú Yên đến năm 2040.
  • Định hướng quy hoạch các khu vực nằm ngoài Khu kinh tế Nam Phú Yên đảm bảo kết nối đồng bộ với Khu kinh tế Nam Phú Yên và phù hợp với yêu cầu quản lý phát triển chung của đô thị thị xã Đông Hoà.
  • Làm cơ sở pháp lý để triển khai lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, quản lý hoạt động xây dựng theo các quy hoạch được duyệt trên địa bàn thị xã Đông Hoà.

Quy mô quy hoạch chung đô thị Thị xã Đông Hòa 2023 đến 2035

Theo kế hoạch quy hoạch đến năm 2025, dự kiến quy mô dân số toàn Thị Xã Đông Hòa sẽ dao động từ 135.000 đến 140.000 người. Trong đó, dân số khu vực nội thị được ước tính khoảng 80.000-85.000 người, trong khi dân số khu vực ngoại thị dự kiến sẽ là khoảng 40.000-45.000 người. Diện tích đất xây dựng trong toàn huyện dự kiến là từ 6.000 đến 6.500 ha, trong đó có khoảng 5.500-6.000 ha cho khu vực nội thị. Chỉ tiêu đất dân dụng được đặt từ 150-180 m2/người.

Đến năm 2035, quy mô dân số dự kiến sẽ tăng lên khoảng 150.000-160.000 người. Trong đó, dân số khu vực nội thị dự kiến là khoảng 95.000-100.000 người, còn dân số khu vực ngoại thị dự kiến là khoảng 60.000 người. Diện tích đất xây dựng toàn huyện dự kiến sẽ nâng lên từ 6.500 đến 7.000 ha, trong đó có khoảng 2.000-2.500 ha dành cho khu vực nội thị. Chỉ tiêu đất dân dụng vẫn giữ mức từ 150-180 m2/người.

Tính chất quy hoạch chung đô thị Thị xã Đông Hòa

Theo đồ án quy hoạch chung độ thị Thị xã Đông Hòa được xác định là đô thị loại IV, là đơn vị hành chính đô thị cấp thị xã. Thị xã này được định hình là một trong những trung tâm công nghiệp quan trọng của tỉnh, đồng thời là trung tâm tổng hợp về lịch sử, văn hóa, thương mại, dịch vụ, du lịch, và nông nghiệp kỹ thuật cao. Đồng thời, thị xã cũng đóng vai trò quan trọng trong mạng lưới giao thông và là cửa ngõ phía Nam của tỉnh Phú Yên, đồng thời là cổng ra biển Đông của Tây Nguyên, có vị trí chiến lược quan trọng đối với an ninh quốc phòng.

Bản đồ định hướng phát triển không gian Quy hoạch chung TX. Đông Hòa
Bản đồ định hướng phát triển không gian Quy hoạch chung TX. Đông Hòa

Khởi sắc Thị xã Đông Hòa Phú Yên: Trở thành một đô thị năng động

Sau 15 năm từ khi thành lập và trở thành thị xã, Đông Hòa đã không ngừng phát triển và trưởng thành. Trong giai đoạn 2021 – 2025, mục tiêu hàng đầu của thị xã là tập trung huy động và sử dụng mọi nguồn lực một cách hiệu quả để thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội. Mục tiêu lớn nhất là xây dựng Đông Hòa thành một đô thị năng động, với ngành công nghiệp – dịch vụ phát triển nhanh chóng và bền vững.

TX.Đông Hòa đang tích cực thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu kinh tế dựa trên lợi thế cạnh tranh của địa phương và theo định hướng phát triển của tỉnh, đặc biệt là Khu kinh tế Nam Phú Yên. Công nghiệp và dịch vụ – du lịch chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế, và nông nghiệp cũng đang được phát triển theo hướng hiện đại và hiệu quả.

Thành phố đang khuyến khích sự đổi mới công nghệ, hiện đại hóa sản xuất và kinh doanh, đồng thời liên kết chặt chẽ với bảo vệ môi trường và cải thiện điều kiện sống xã hội. Mục tiêu là phát triển các ngành công nghiệp với quy mô đa dạng và phù hợp với định hướng chung, với kỳ vọng tăng giá trị sản xuất công nghiệp – xây dựng giai đoạn 2021 – 2025 là 10,7%/năm.

Ngoài ra, sự đa dạng và chất lượng của các ngành thương mại – dịch vụ cũng được đặt lên hàng đầu, với mục tiêu tăng bình quân 11,86%/năm cho giá trị sản xuất của các ngành này trong giai đoạn 2021 – 2025. Ngành du lịch cũng được đánh giá cao và đang được đẩy mạnh để trở thành một ngành kinh tế quan trọng của thị xã.

Đồng thời, việc phát triển nông – lâm – ngư nghiệp toàn diện, hướng đến sự bền vững và kết hợp với quá trình xây dựng nông thôn mới là một trong những ưu tiên hàng đầu. Mục tiêu là tăng giá trị sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021 – 2025 ở mức bình quân 2,01%/năm.

Để hỗ trợ cho sự phát triển này, việc đầu tư vào hạ tầng, bao gồm giao thông, thủy lợi, điện, cấp thoát nước, cũng như các trung tâm văn hóa thể thao, trường học, trạm y tế, và các cụm công nghiệp là cực kỳ quan trọng. Mục tiêu là tăng thu ngân sách thông qua phát triển sản xuất và kinh doanh, với kỳ vọng đến năm 2025 thu ngân sách địa bàn sẽ đạt 150 tỷ đồng.

Xây dựng Thị Xã Đông Hòa trở thành đô thị văn minh, hiện đại
Xây dựng Thị Xã Đông Hòa trở thành đô thị văn minh, hiện đại

Trong những năm gần đây, TX.Đông Hòa, Phú Yên đã chứng kiến sự phát triển đồng đều về mặt kinh tế – xã hội. Tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình hàng năm đạt khoảng 8,1%, mở ra những triển vọng tích cực cho địa phương. Đời sống của cộng đồng địa phương đã có sự cải thiện đáng kể, điều này được thể hiện qua nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Đồng thời, Sự đầu tư mạnh mẽ vào cơ sở hạ tầng đã làm thay đổi diện mạo của TX.Đông Hòa, tạo nên một đô thị hiện đại và khang trang. Các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng như giao thông, điện, nước đã góp phần quan trọng vào sự phát triển toàn diện của địa phương. Cảnh quan nông thôn cũng trở nên phong cách và đa dạng hơn, thể hiện sự khởi sắc và tiến bộ. Cùng với những đề án quy hoạch chung đô thị giai đoạn đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2050 sẽ giúp Thị Xã Đông Hòa  trở thành khu đô thị năng động, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam của tỉnh Phú yên, trọng tâm là Khu kinh tế Nam Phú Yên.

admin

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN NGÔ GIA GROUP
Trụ sở chính: Số 28, đường 35, ấp Tân Bắc, xã Bình Minh, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai
Chi nhánh 2: 178, đường 111, khu dân cư Khang Điền, phường Phước Long B, TP. Thủ Đức, TP. HCM
Chi nhánh 3: 457 đường Man Thiện, phường Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức, TP. HCM

Website: https://ngogiagroup.com.vn/
Fanpage: https://www.facebook.com/tapdoanngogiagroup
Hotline: 19003482

Tin Liên Quan