UY TÍN KHẲNG ĐỊNH VẠN NIỀM TIN

Tin tức

Đất TSC là gì? Đất TSC có được cấp sổ đỏ?

09

Trong hệ thống pháp luật về đất đai tại Việt Nam, “đất TSC” là một loại đất được sử dụng cho mục đích cụ thể và có những quy định riêng biệt về quản lý, sử dụng. Hiểu rõ về loại đất này là điều cần thiết cho các cá nhân, tổ chức có liên quan đến giao dịch, sử dụng đất đai. Bài viết này, Ngô Gia Group sẻ chia thông tin về khái niệm, đặc điểm và quy định liên quan đến đất TSC, đồng thời giải đáp thắc mắc về việc đất TSC có được cấp sổ đỏ hay không?

Đất TSC là gì?
Đất TSC là gì?

Ký hiệu đất TSC là gì?

TSC là viết tắt của Trụ sở Cơ quan, là loại đất được sử dụng để xây dựng trụ sở làm việc của các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức sự nghiệp công lập và các công trình khác thuộc quản lý của nhà nước. Loại đất này thuộc nhóm đất phi nông nghiệp, phục vụ cho hoạt động công của các cơ quan, tổ chức.

Điều 147, Luật Đất đai năm 2013 quy định về đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp như sau:

”Điều 147. Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

 1. Đất xây dựng trụ sở cơ quan gồm đất trụ sở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội.
 2. Đất xây dựng công trình sự nghiệp gồm đất xây dựng các công trình sự nghiệp thuộc các ngành và lĩnh vực về kinh tế, văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục và đào tạo, thể dục thể thao, khoa học và công nghệ, môi trường, ngoại giao và các công trình sự nghiệp khác.
 3. Việc sử dụng đất quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
 4. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức được giao đất, cho thuê đất có trách nhiệm bảo toàn diện tích đất được giao, được thuê và phải sử dụng đất đúng mục đích. Nghiêm cấm việc sử dụng đất xây dựng trụ sở cơ quan, xây dựng công trình sự nghiệp vào mục đích khác.
 5. Nhà nước khuyến khích việc sử dụng đất vào mục đích phát triển văn hóa, y tế, giáo dục và đào tạo, thể dục thể thao, khoa học và công nghệ, môi trường.”

Tóm lại, đất TSC là một loại đất không thuộc danh mục đất nông nghiệp, được quy hoạch sử dụng cho các mục đích công cộng và được quản lý bởi nhà nước. Nó không được sử dụng cho các mục đích công nghiệp, nông nghiệp hoặc cá nhân khác. Quy hoạch đất TSC phụ thuộc vào sự chỉ đạo và ban hành của nhà nước cũng như điều kiện cụ thể của địa phương. Cá nhân và tổ chức được giao đất TSC cần tuân thủ mục đích sử dụng đất và các quy định pháp luật hiện hành liên quan đến loại đất này một cách nghiêm túc.

Đất TSC được quy hoạch sử dụng cho các mục đích công cộng và được quản lý bởi nhà nước.
Đất TSC được quy hoạch sử dụng cho các mục đích công cộng và được quản lý bởi nhà nước.

Mục đích sử dụng đất TSC như thế nào?

Mục đích sử dụng của đất TSC, dựa trên định nghĩa của nó, là để xây dựng trụ sở của các cơ quan nhà nước, cơ sở chính trị, và tổ chức các đoàn thể xã hội. Đây là mục đích phục vụ lợi ích công cộng, không được sử dụng cho mục đích nông nghiệp, công nghiệp hoặc bất kỳ mục đích tư nhân nào khác. Quỹ đất TSC của mỗi địa phương có thể khác nhau về vị trí, số lượng và diện tích.

Khi được nhà nước giao hoặc cho thuê đất TSC, các cơ quan nhà nước và tổ chức chính trị – xã hội cần tuân thủ các nguyên tắc sau:

 • Tuân thủ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt.
 • Không được chuyển nhượng hoặc cho thuê đất TSC cho người khác, và phải bảo toàn diện tích đất TSC.
 • Thanh toán tiền thuê hoặc tiền bồi thường (nếu có) theo quy định.
 • Bảo vệ môi trường và duy trì an ninh trật tự tại khu đất TSC được nhà nước giao.
 • Sử dụng đất tiết kiệm và hiệu quả.
 • Đất TSC đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của đất nước. Tổ chức và cá nhân khi được giao đất hoặc thuê đất TSC cần phải tuân thủ các chính sách và quy định liên quan một cách tuyệt đối và không được sử dụng đất công cho lợi ích cá nhân.

Các quy định hiện hành về đất TSC 

Ngoài việc hiểu rõ khái niệm đất TSC, người sử dụng đất cũng cần nắm vững các quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến loại đất này để tuân thủ đúng quy định.

Quy Định Về Việc Sử Dụng Đất TSC

Luật Đất đai năm 2013 quy định rằng đất TSC thuộc danh mục đất phi nông nghiệp, chỉ được sử dụng cho mục đích công như xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, cơ sở chính trị, tổ chức các đoàn thể xã hội và tuyệt đối không được sử dụng cho mục đích khác. Việc sử dụng đất TSC cần phải tuân thủ chặt chẽ các quy định, bao gồm:

Không được lạm dụng đất TSC và chỉ sử dụng cho mục đích công nêu trên. Mọi vi phạm, như lấn chiếm đất TSC cho mục đích công nghiệp, nông nghiệp hoặc lợi ích tư nhân sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Nhà nước khuyến khích việc sử dụng đất TSC một cách hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả. Thông qua các chính sách và quy hoạch cụ thể tại từng địa phương, nhà nước khuyến khích việc sử dụng đất quy hoạch TSC để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Đất TSC thường được sử dụng để xây dựng các công trình như trung tâm nghiên cứu hỗ trợ khoa học, nhà văn hóa, trường học và các công trình công cộng khác.

Như vậy, hiểu biết rõ về các quy định và mục đích sử dụng của đất TSC sẽ giúp người dân và tổ chức tuân thủ đúng luật pháp và thúc đẩy phát triển bền vững cho cộng đồng và xã hội.

Quy Định Về Quản Lý Đất TSC

Trong trường hợp đất TSC chưa được sử dụng cho mục đích xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, đất TSC sẽ được bàn giao cho các tổ chức, cơ quan hoặc cá nhân chịu trách nhiệm quản lý. Khi nhận được bàn giao đất, cá nhân, tổ chức hoặc cơ quan cần ký một biên bản xác nhận không sử dụng đất TSC cho mục đích cá nhân như mua bán đất, chuyển nhượng, khai thác, tách thửa và các hoạt động tương tự. Biên bản này có tính ràng buộc và là cam kết giám sát và bảo vệ để đảm bảo sự nguyên vẹn 100% diện tích ban đầu của khu đất TSC cho đến khi nhà nước có nhu cầu sử dụng.

Các quy định hiện hành về đất TSC
Các quy định hiện hành về đất TSC

Hình thức sử dụng đất TSC 

Về hình thức sử dụng đất TSC, Điều 54 của Luật Đất đai năm 2013 đã quy định một số trường hợp mà nhà nước giao đất mà không thu tiền sử dụng đất. Cụ thể, các trường hợp này bao gồm: đối tượng sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất thuộc loại rừng tự nhiên, đất được dùng để xây dựng trụ sở cơ quan, đất dành cho mục đích an ninh quốc phòng, đất công cộng không phục vụ mục đích kinh doanh, đất sử dụng làm nghĩa trang, nghĩa địa nhưng không thuộc các trường hợp được quy định trong Khoản 4 của Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013 (bao gồm các tổ chức kinh tế được giao đất để thực hiện dự án đầu tư hạ tầng cho nghĩa trang, nghĩa địa nhằm chuyển nhượng quyền sử dụng đất kèm theo hạ tầng). Mặt khác, theo Điều 125 của Luật Đất đai năm 2013, đất TSC được coi là đất sử dụng ổn định lâu dài.

Đất TSC có được cấp sổ đỏ không?

Liệu đất TSC có được cấp sổ đỏ không? Câu trả lời là không, đất TSC không được cấp sổ đỏ. Lý do là theo nguyên tắc sử dụng đất và các quy định về đất đai, pháp luật nghiêm cấm việc sử dụng đất TSC cho các mục đích khác. Đất TSC chỉ được phép sử dụng cho mục đích công như đã nêu và phải tuân thủ các kế hoạch và quy hoạch được phê duyệt bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Cá nhân và tổ chức sử dụng đất TSC một cách không đúng mục đích sẽ phải chịu hình phạt theo quy định của pháp luật. Trong thực tế, nhiều hộ dân vẫn không đủ điều kiện để được cấp sổ đỏ dù đã ổn định sinh sống trên đất đó. Trong trường hợp bị thu hồi, hộ dân sẽ được nhà nước bồi thường theo quy định của pháp luật về bồi thường đất đai.

Thực trạng của công tác quản lý và sử dụng đất TSC

Thực trạng của công tác quản lý và sử dụng đất TSC hiện nay vẫn gặp phải nhiều khó khăn và bất cập như sau:

 • Việc kiểm tra, giám sát và đôn đốc việc sử dụng đất TSC tại các địa phương và tổ chức chưa được thực hiện đầy đủ và thường xuyên. Các trường hợp lấn chiếm đất TSC vẫn đang diễn ra ở nhiều địa phương mà không được kiểm soát chặt chẽ.
 • Một số cá nhân và tổ chức có thái độ lỏng lax trong việc quản lý và sử dụng đất TSC, sử dụng đất không đúng mục đích hoặc không sử dụng hết diện tích đất TSC đã được giao, dẫn đến tình trạng một phần đất bị bỏ hoang.
 • Thực hiện chậm trễ nhiều dự án cần thu hồi đất và chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Các cá nhân và tổ chức có trách nhiệm chưa chủ động lập phương án sử dụng đất một cách hiệu quả và kịp thời.
Giải pháp nhằm nâng cao quá trình quản lý và sử dụng đất TSC
Giải pháp nhằm nâng cao quá trình quản lý và sử dụng đất TSC

Giải pháp nhằm nâng cao quá trình quản lý và sử dụng đất TSC

Để nâng cao quá trình quản lý và sử dụng đất TSC, có thể thực hiện những giải pháp sau:

 • UBND tỉnh/thành phố và các tổ chức sử dụng đất cần tiến hành rà soát các thửa đất TSC trên địa bàn, đặc biệt là những thửa đất đang gặp vướng mắc như lấn chiếm, sử dụng không đúng mục đích, hoặc không sử dụng hết diện tích được giao. Đồng thời, đề ra các biện pháp xử lý cụ thể phù hợp với quy hoạch địa phương và quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội.
 • Các cơ quan có thẩm quyền cần nghiên cứu và thực hiện chính sách kiểm soát để ngăn chặn tình trạng đầu cơ và tích trữ đất hoang. Sử dụng các chính sách thuế để ngăn chặn các hành vi lợi dụng để trục lợi cá nhân.
 • Các địa phương cần chặt chẽ theo dõi và thu hồi các công đất đối với các dự án vi phạm, nhất là những dự án sai mục đích sử dụng hoặc vi phạm tranh chấp đất đai.
 • UBND các cấp cần phối hợp với các bộ phận liên quan để tăng cường công tác tuyên truyền về pháp luật đất đai, giúp người dân hiểu rõ về đất TSC và nắm vững quyền và nghĩa vụ của mình.
 • Tăng cường đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác địa chính, đặc biệt là cấp xã, nhằm nâng cao chuyên môn và trách nhiệm trong quản lý và sử dụng đất TSC.
 • Cơ quan Thanh tra cần tăng cường công tác giám sát, thanh tra và kiểm tra để xử lý kịp thời các vi phạm trong quản lý và sử dụng đất TSC. Đồng thời, cần đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật và đôn đốc thực hiện các kết luận thanh tra một cách minh bạch và rõ ràng.

Như vậy, đất TSC đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo hoạt động của các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội và các công trình phục vụ cho cộng đồng. Việc sử dụng đất TSC đúng mục đích và hiệu quả góp phần vào sự phát triển chung của đất nước. Hy vọng bài viết Ngô Gia Group chia sẻ đã giúp bạn đọc có những thông tin hữu ích!

admin

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN NGÔ GIA GROUP
Trụ sở chính: Số 28, đường 35, ấp Tân Bắc, xã Bình Minh, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai
Chi nhánh 2: 178, đường 111, khu dân cư Khang Điền, phường Phước Long B, TP. Thủ Đức, TP. HCM
Chi nhánh 3: 457 đường Man Thiện, phường Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức, TP. HCM

Website: https://ngogiagroup.com.vn/
Fanpage: https://www.facebook.com/tapdoanngogiagroup
Hotline: 19003482

Tin Liên Quan